Information System VŠTE

How can I get access to this system?

Pro přístup k autentizovaným službám potřebujete znát svoje učo (přihlašovací číslo) a tajné heslo. Pokud ho neznáte, pomohou vám Správci systému.

VŠTE web pages

Institute of Technology and Business in České Budějovice: http://www.vstecb.cz/
IS VŠTE development team address: vsteis@fi.muni.cz


Mailing addresses