Počet výsledků: 121

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Obor/plán
VŠTE - Podniková ekonomika: Ekonom výroby
zahrnout jen obhájené práce

Šesták, Radim

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Změna zákaznické báze na českém energetickém trhu v době koronakrize

Šídlová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Marketingová komunikace výrobků značky G21

Šindelková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Zhodnocení úrovně a kvality HR business partnerství v personálním útvaru výrobního podniku

Škulcová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Ocenění konkrétního podniku

Špála, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Analýza vývoje nabídky a poptávky na trzích práce v ČR

Štefanová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Analýza finančních rizik konkrétního podniku

Šteflová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Podniková kultura v podnicích vybraného kraje

Tájková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Odpovědnost managementu podniků vůči jejich vlastníkům

Talíř, Milan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Generování přidané hodnoty s vazbou na optimalizaci podnikového portfolia strojírenských podniků

Tlustý, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Posouzení vhodnosti vybraných metod technické analýzy akciových řad a predikce jejich vývoje.

Tóthová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Následná kontrola finančního plánu podniku - zdravotnického zařízení

Tuček, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Vliv home office na produktivitu zaměstnanců ve vybraných organizacích

Valenta, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Hodnocení dopadů nadměrného uvolňování kapitálu na vývoj kapitálových trhů v době hospodářské krize

Vitková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Vyhodnocení dopadu cenových strategií nákupu v nadnárodní společnosti

Vodička, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Vliv růstu/poklesu mezd na nábor a fluktuaci zaměstnanců ve výrobních podnicích/službách

Vojta, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Význam a přínosy talent managementu v podniku

Voláková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Podniková kultura v podnicích vybraného kraje

Vraná, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Analýza motivačního systému ve vybrané firmě

Všetečková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Řízení nákladů podniků působících v oblasti nemovitostí

Zavadilová, Naděžda

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Analýza vývoje nabídky a poptávky na trzích práce v ČR