How was the information obtained?

Construction of Buildings (Master's degree programme, combined form, single-subject)

1st year
1st semester
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 87 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 87 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 73 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 67 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 67 %
VŠTE:N_BOZP Occupational Health and Safety • 20 %
VŠTE:N_BIM Management životního cyklu stavby • 13 %
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 13 %
2nd semester
VŠTE:N_GZP Geotechnics, basing and subterranean engineering • 83 %
VŠTE:N_KST_2 Constructions of Buildings II • 83 %
VŠTE:N_PAR Failures and Reconstruction • 83 %
VŠTE:N_SFB Physical aspects of buildings • 83 %
VŠTE:N_ATE_2 Atelier 2 • 67 %
VŠTE:N_BOZP Occupational Health and Safety • 42 %
2nd year
3rd semester
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 71 %
VŠTE:N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví • 67 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 46 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 46 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 42 %
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 29 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 29 %
VŠTE:N_LEK Legislativa ve stavebnictví • 21 %
VŠTE:N_BOZP Occupational Health and Safety • 17 %
VŠTE:N_BIM Management životního cyklu stavby • 13 %
VŠTE:N_EXK Excursion • 13 %

The information was preprocessed: 25/9/2021 12:19

All the fields of the faculty