Jak byly údaje získány.

Konstrukce staveb (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 87 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 87 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 73 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 67 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 67 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 20 %
VŠTE:N_BIM Management životního cyklu stavby • 13 %
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 13 %
2. semestr
VŠTE:N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství • 83 %
VŠTE:N_KST_2 Konstrukce staveb II • 83 %
VŠTE:N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb • 83 %
VŠTE:N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov • 83 %
VŠTE:N_ATE_2 Ateliér II. • 67 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 42 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 71 %
VŠTE:N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví • 67 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 46 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 46 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 42 %
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 29 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 29 %
VŠTE:N_LEK Legislativa ve stavebnictví • 21 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 17 %
VŠTE:N_BIM Management životního cyklu stavby • 13 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 13 %

Údaje byly předpočítány: 24. 7. 2021 14:48

Všechny obory fakulty