Jak byly údaje získány.

Konstrukce staveb (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 97 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 97 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 97 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 97 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 92 %
VŠTE:N_LEK Legislativa ve stavebnictví • 41 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 24 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 14 %
2. semestr
VŠTE:N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství • 100 %
VŠTE:N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov • 100 %
VŠTE:N_KST_2 Konstrukce staveb II • 97 %
VŠTE:N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb • 97 %
VŠTE:N_ATE_2 Ateliér II. • 91 %
VŠTE:N_EXK_K Navazující exkurze • 29 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 15 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví • 97 %
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 88 %
VŠTE:N_DIP Diplomový projekt • 39 %
VŠTE:N_LEK Legislativa ve stavebnictví • 27 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 18 %

Údaje byly předpočítány: 24. 10. 2020 15:33

Všechny obory fakulty