Jak byly údaje získány.

Konstrukce staveb (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
VŠTE:N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství • 100 %
VŠTE:N_KST_2 Konstrukce staveb II • 100 %
VŠTE:N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb • 100 %
VŠTE:N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov • 100 %
VŠTE:N_ATE_2 Ateliér II. • 93 %
3. semestr
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 93 %
VŠTE:N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví • 93 %
VŠTE:N_DIP Diplomový projekt • 60 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 60 %
VŠTE:N_EXK_K Navazující exkurze • 60 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 47 %

Údaje byly předpočítány: 4. 12. 2021 14:22

Všechny obory fakulty