Jak byly údaje získány.

Pozemní stavby (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 87 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 86 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 78 %
VŠTE:CHS Chemie • 71 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 71 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 68 %
VŠTE:FYS Fyzika • 31 %
2. semestr
VŠTE:STG Stavební geodézie • 83 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 77 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 72 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 70 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 66 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 44 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 14 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 65 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 63 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 57 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 48 %
VŠTE:FYS Fyzika • 41 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 40 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 40 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 38 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 38 %
VŠTE:CHS Chemie • 37 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 37 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 30 %
VŠTE:CAD_1 CAD systémy I • 14 %
4. semestr
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 64 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 62 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 59 %
VŠTE:PAP_A Pružnost a pevnost • 57 %
VŠTE:SFA_B Stavební fyzika II. • 53 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 48 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 47 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 41 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 40 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 28 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 22 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 21 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 17 %
VŠTE:VEN Venkovská výstavba • 16 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:DRK Dřevěné konstrukce • 69 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 60 %
VŠTE:TZB_1 Technická zařízení budov I • 60 %
VŠTE:UUP Urbanismus a územní plánování • 60 %
VŠTE:POS_4A Pozemní stavitelství IV • 54 %
VŠTE:FYS Fyzika • 34 %
VŠTE:ATL_1 Ateliér I • 31 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 26 %
VŠTE:CAD_2 CAD systémy II • 23 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 23 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 20 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 20 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 20 %
VŠTE:CAD_1 CAD systémy I • 17 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 17 %
VŠTE:TTD Tvorba technické dokumentace • 17 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 14 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 14 %
VŠTE:EXK Odborná exkurze • 11 %
6. semestr
VŠTE:NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby • 47 %
VŠTE:TES_2A Technologie staveb II • 47 %
VŠTE:IPB Integrované projektování budov • 44 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 44 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 42 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 42 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 40 %
VŠTE:POS_5 Pozemní stavitelství V • 38 %
VŠTE:TZB_2A Technická zařízení budov II • 36 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 35 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 22 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 20 %
VŠTE:ATL_2 Ateliér II • 16 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 16 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 15 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 13 %
VŠTE:EAB Energetický audit budov • 11 %
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 11 %
4. ročník
7. semestr
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 35 %
VŠTE:FYS Fyzika • 35 %
VŠTE:ATL_3 Ateliér III. • 31 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 27 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 27 %
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 27 %
VŠTE:DRK Dřevěné konstrukce • 23 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 23 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 23 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 23 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 23 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 19 %
VŠTE:UUP Urbanismus a územní plánování • 19 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 15 %
VŠTE:ATL_1 Ateliér I • 15 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 15 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 15 %
VŠTE:TZB_1 Technická zařízení budov I • 15 %
VŠTE:EXK Odborná exkurze • 12 %
VŠTE:MIN Materiálové inženýrství • 12 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 12 %
8. semestr
VŠTE:EAB Energetický audit budov • 45 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 45 %
VŠTE:BAK_PS Bakalářská práce • 34 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 34 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 28 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 24 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 17 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 17 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 17 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 17 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 17 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 14 %
VŠTE:SFA_B Stavební fyzika II. • 14 %
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 14 %

Údaje byly předpočítány: 24. 10. 2020 15:33

Všechny obory fakulty