Jak byly údaje získány.

Pozemní stavby (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 94 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 89 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 81 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 74 %
VŠTE:CHS Chemie • 72 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 70 %
VŠTE:FYS Fyzika • 34 %
2. semestr
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 89 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 84 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 84 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 84 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 59 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 55 %
VŠTE:VEN Venkovská výstavba • 18 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 11 %
VŠTE:RPM Repetitorium matematiky • 11 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 77 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 66 %
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 64 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 63 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 62 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 58 %
VŠTE:CHS Chemie • 51 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 49 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 40 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 40 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 38 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 38 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 21 %
VŠTE:CAD_1 CAD systémy I • 14 %
4. semestr
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 76 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 75 %
VŠTE:PAP_A Pružnost a pevnost • 75 %
VŠTE:SFA_B Stavební fyzika II. • 73 %
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 73 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 58 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 56 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 33 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 27 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 22 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 22 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 20 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 18 %
VŠTE:CAD_3 CAD systémy III • 15 %
VŠTE:KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví • 13 %
VŠTE:VEN Venkovská výstavba • 13 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:DRK Dřevěné konstrukce • 67 %
VŠTE:UUP Urbanismus a územní plánování • 61 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 59 %
VŠTE:FYS Fyzika • 54 %
VŠTE:POS_4A Pozemní stavitelství IV • 54 %
VŠTE:TZB_1 Technická zařízení budov I • 54 %
VŠTE:ATL_1 Ateliér I • 30 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 24 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 22 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 22 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 17 %
VŠTE:CAD_2 CAD systémy II • 15 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 15 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 15 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 15 %
VŠTE:CHS Chemie • 13 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 11 %
VŠTE:SFA_B Stavební fyzika II. • 11 %
VŠTE:TTD Tvorba technické dokumentace • 11 %
6. semestr
VŠTE:IPB Integrované projektování budov • 63 %
VŠTE:TES_2A Technologie staveb II • 63 %
VŠTE:NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby • 54 %
VŠTE:TZB_2A Technická zařízení budov II • 54 %
VŠTE:POS_5 Pozemní stavitelství V • 43 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 41 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 33 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 33 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 33 %
VŠTE:ATL_2 Ateliér II • 26 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 22 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 17 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 15 %
VŠTE:TZB_1 Technická zařízení budov I • 15 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 13 %
VŠTE:CAD_3 CAD systémy III • 13 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 13 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 11 %
4. ročník
7. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 54 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 39 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 39 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 39 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 35 %
VŠTE:CHS Chemie • 30 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 28 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 26 %
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 22 %
VŠTE:EAD Ekologické a ekonomické atributy dálnic • 20 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 20 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 17 %
VŠTE:ATL_3 Ateliér III. • 15 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 15 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 13 %
VŠTE:UUP Urbanismus a územní plánování • 13 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 11 %
VŠTE:ATL_1 Ateliér I • 11 %
VŠTE:CAD_2 CAD systémy II • 11 %
VŠTE:CAD_4 CAD systémy IV • 11 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 11 %
8. semestr
VŠTE:EAB Energetický audit budov • 40 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 38 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 35 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 33 %
VŠTE:BAK_PS Bakalářská práce • 23 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 23 %
VŠTE:POS_5 Pozemní stavitelství V • 23 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 20 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 18 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 18 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 15 %
VŠTE:ATL_1 Ateliér I • 13 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 13 %
VŠTE:EXK_T Exkurze • 13 %
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 13 %

Údaje byly předpočítány: 11. 9. 2021 14:53

Všechny obory fakulty