Jak byly údaje získány.

Strojírenství (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:UDS Úvod do studia oboru • 73 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 68 %
VŠTE:INF_1 Informatika • 66 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 66 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 63 %
VŠTE:AJP_1 Anglický jazyk první I • 62 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 54 %
VŠTE:FYS_1 Fyzika I. • 49 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 42 %
VŠTE:ODV Ochrana duševního vlastnictví • 30 %
VŠTE:CHS Chemie • 17 %
2. semestr
VŠTE:NAM_1 Nauka o materiálu I. • 90 %
VŠTE:STT_1 Strojírenské technologie I. • 89 %
VŠTE:INF_2 Informatika II • 86 %
VŠTE:STT Statika • 85 %
VŠTE:RJA_A Řízení jakosti • 65 %
VŠTE:PSS_A Psychologie a sociologie • 64 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 62 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 44 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 23 %
VŠTE:STA Statistika • 19 %
VŠTE:EXK_ST Exkurze pro strojaře • 15 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:CMS_1 Části a mechanismy strojů I. • 70 %
VŠTE:STT_2 Strojírenské technologie II. • 67 %
VŠTE:PPK_1 Počítačem podporované konstruování I. • 56 %
VŠTE:PAP_1 Pružnost a pevnost I. • 54 %
VŠTE:KIN Kinematika • 53 %
VŠTE:TEZ Technická měření • 48 %
VŠTE:ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I • 46 %
VŠTE:FYS_1 Fyzika I. • 43 %
VŠTE:MSP Materiály ve strojírenské praxi • 25 %
VŠTE:FYS_2 Fyzika II. • 21 %
VŠTE:INF_1 Informatika • 21 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 20 %
VŠTE:AJP_1 Anglický jazyk první I • 18 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 18 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 18 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 15 %
4. semestr
VŠTE:NAM_2 Nauka o materiálu II. • 71 %
VŠTE:MEK Mechanika tekutin • 70 %
VŠTE:TEM Termomechanika • 69 %
VŠTE:CMS_2 Části a mechanismy strojů II. • 68 %
VŠTE:DYN Dynamika • 58 %
VŠTE:PAP_2 Pružnost a pevnost II. • 56 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 54 %
VŠTE:PPV Počítačem podporovaná výroba • 46 %
VŠTE:TMR Technická měření II • 45 %
VŠTE:STT Statika • 40 %
VŠTE:NAM_1 Nauka o materiálu I. • 26 %
VŠTE:STT_1 Strojírenské technologie I. • 24 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 23 %
VŠTE:PSS_A Psychologie a sociologie • 20 %
VŠTE:INF_2 Informatika II • 16 %
VŠTE:EXK_ST Exkurze pro strojaře • 15 %
VŠTE:RJA_A Řízení jakosti • 15 %
VŠTE:STA Statistika • 12 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:POI Povrchové inženýrství • 73 %
VŠTE:PPK_2 Počítačem podporované konstruování II. • 59 %
VŠTE:ATV Automatizované technické výpočty • 56 %
VŠTE:FYS_1 Fyzika I. • 49 %
VŠTE:FYS_2 Fyzika II. • 38 %
VŠTE:TCO Technologie strojového a CNC obrábění • 32 %
VŠTE:PRO Protikorozní ochrana • 29 %
VŠTE:TSK Technologie svařování kovů a nekovů • 26 %
VŠTE:ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I • 22 %
VŠTE:PUS Provoz a údržba strojů • 21 %
VŠTE:POS Pohony strojů • 19 %
VŠTE:KIN Kinematika • 17 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 15 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 14 %
VŠTE:PAP_1 Pružnost a pevnost I. • 14 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 14 %
VŠTE:INF_1 Informatika • 12 %
VŠTE:LOS Logistika ve strojírenství • 12 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 12 %
6. semestr
VŠTE:OPX Odborná praxe • 58 %
VŠTE:BAK Bakalářská práce • 45 %
VŠTE:STA Statistika • 16 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 14 %
VŠTE:NAM_1 Nauka o materiálu I. • 14 %
VŠTE:STT Statika • 14 %
VŠTE:EXK_ST Exkurze pro strojaře • 13 %
VŠTE:STT_1 Strojírenské technologie I. • 13 %
VŠTE:MEK Mechanika tekutin • 11 %
VŠTE:PAP_2 Pružnost a pevnost II. • 11 %
VŠTE:PSS_A Psychologie a sociologie • 11 %
VŠTE:RJA_A Řízení jakosti • 11 %

Údaje byly předpočítány: 17. 10. 2020 15:35

Všechny obory fakulty