Jak byly údaje získány.

Strojírenství (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:UDS Úvod do studia oboru • 69 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 63 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 62 %
VŠTE:INF_1 Informatika • 60 %
VŠTE:FYS_1 Fyzika I. • 59 %
VŠTE:AJP_1 Anglický jazyk první I • 57 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 54 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 46 %
VŠTE:ODV Ochrana duševního vlastnictví • 35 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 33 %
VŠTE:CHS Chemie • 19 %
2. semestr
VŠTE:NAM_1 Nauka o materiálu I. • 91 %
VŠTE:STT_1 Strojírenské technologie I. • 88 %
VŠTE:INF_2 Informatika II • 83 %
VŠTE:RJA_A Řízení jakosti • 74 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 64 %
VŠTE:PSS_A Psychologie a sociologie • 55 %
VŠTE:STT Statika • 46 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 41 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 38 %
VŠTE:EXK_ST Exkurze • 19 %
VŠTE:STA Statistika • 19 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:STT_2 Strojírenské technologie II. • 60 %
VŠTE:CMS_1 Části a mechanismy strojů I. • 59 %
VŠTE:PAP_1 Pružnost a pevnost I. • 55 %
VŠTE:ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I • 52 %
VŠTE:PPK_1 Počítačem podporované konstruování I. • 48 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 46 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 41 %
VŠTE:TEZ Technická měření • 41 %
VŠTE:INF_1 Informatika • 40 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 36 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 36 %
VŠTE:FYS_1 Fyzika I. • 34 %
VŠTE:FYS_2 Fyzika II. • 34 %
VŠTE:AJP_1 Anglický jazyk první I • 33 %
VŠTE:KIN Kinematika • 30 %
VŠTE:UDS Úvod do studia oboru • 25 %
VŠTE:CHS Chemie • 20 %
VŠTE:MSP Materiály ve strojírenské praxi • 19 %
VŠTE:ZAM Základy matematiky • 19 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 16 %
4. semestr
VŠTE:MEK Mechanika tekutin • 74 %
VŠTE:NAM_2 Nauka o materiálu II. • 73 %
VŠTE:TEM Termomechanika • 71 %
VŠTE:CMS_2 Části a mechanismy strojů II. • 68 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 62 %
VŠTE:DYN Dynamika • 59 %
VŠTE:PAP_2 Pružnost a pevnost II. • 58 %
VŠTE:STT Statika • 45 %
VŠTE:PPV Počítačem podporovaná výroba • 42 %
VŠTE:TMR Technická měření II • 39 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 29 %
VŠTE:FYS_1 Fyzika I. • 21 %
VŠTE:NAM_1 Nauka o materiálu I. • 20 %
VŠTE:INF_2 Informatika II • 13 %
VŠTE:PSS_A Psychologie a sociologie • 12 %
VŠTE:STA Statistika • 11 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:POI Povrchové inženýrství • 71 %
VŠTE:FYS_2 Fyzika II. • 51 %
VŠTE:TCO Technologie strojového a CNC obrábění • 44 %
VŠTE:FYS_1 Fyzika I. • 40 %
VŠTE:PPK_2 Počítačem podporované konstruování II. • 40 %
VŠTE:ATV Automatizované technické výpočty • 36 %
VŠTE:MOP Metodika odborné práce • 29 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 29 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 28 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 28 %
VŠTE:TSK Technologie svařování kovů a nekovů • 27 %
VŠTE:ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I • 19 %
VŠTE:UDS Úvod do studia oboru • 19 %
VŠTE:KIN Kinematika • 17 %
VŠTE:PUS Provoz a údržba strojů • 17 %
VŠTE:INF_1 Informatika • 16 %
VŠTE:PAP_1 Pružnost a pevnost I. • 16 %
VŠTE:PRO Protikorozní ochrana • 16 %
VŠTE:AJP_1 Anglický jazyk první I • 15 %
VŠTE:TLK Technologie lití kovů pod tlakem • 14 %
VŠTE:CHS Chemie • 12 %
6. semestr
VŠTE:OPX Odborná praxe • 57 %
VŠTE:BAK Bakalářská práce • 49 %
VŠTE:STT Statika • 19 %
VŠTE:PSS_A Psychologie a sociologie • 17 %
VŠTE:STT_1 Strojírenské technologie I. • 15 %
VŠTE:FYS_1 Fyzika I. • 14 %
VŠTE:PAP_2 Pružnost a pevnost II. • 14 %
VŠTE:DYN Dynamika • 13 %
VŠTE:STA Statistika • 12 %

Údaje byly předpočítány: 11. 9. 2021 14:53

Všechny obory fakulty