Jak byly údaje získány.

Technologie dopravy a přepravy (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 56 %
VŠTE:INF_Z Informatika • 56 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 56 %
VŠTE:PRI_Z Podnikové řízení • 54 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 49 %
VŠTE:TSD_Z Technologie a řízení dopravy - SD • 46 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 41 %
VŠTE:ACJ_3Z Anglický jazyk III • 33 %
VŠTE:TNP_Z Technologie nákladní přepravy • 28 %
VŠTE:TZD_Z Technologie a řízení dopravy - ŽD • 28 %
VŠTE:ODP_Z Osobní doprava a přeprava • 23 %
4. semestr
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 61 %
VŠTE:DPY_Z Dopravní prostředky • 59 %
VŠTE:DOP_Z Dopravní politika • 44 %
VŠTE:MVD_Z Technologie a řízení dopravy - VD • 44 %
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 39 %
VŠTE:ACJ_4Z Anglický jazyk IV • 39 %
VŠTE:TLD_Z Technologie a řízení dopravy - LD • 39 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 17 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 17 %
VŠTE:AMT Aplikovaná matematika pro techniky • 15 %
VŠTE:IMP_Z Intermodální přeprava • 12 %
2. ročník
5. semestr
VŠTE:FYS_Z Fyzika • 67 %
VŠTE:MAT_Z Matematika I • 59 %
VŠTE:PRI_Z Podnikové řízení • 58 %
VŠTE:INF_Z Informatika • 49 %
VŠTE:MOP_Z Metodika odborné práce • 47 %
VŠTE:LOG_Z Logistika • 36 %
VŠTE:ACJ_1Z Anglický jazyk I • 35 %
VŠTE:ACJ_5Z Anglický jazyk V • 35 %
VŠTE:DOR_Z Dopravní právo • 25 %
VŠTE:TNP_Z Technologie nákladní přepravy • 20 %
VŠTE:EKD_Z Ekonomika dopravy • 19 %
VŠTE:ACJ_3Z Anglický jazyk III • 16 %
VŠTE:TZD_Z Technologie a řízení dopravy - ŽD • 16 %
VŠTE:STA_Z Statistika • 14 %
VŠTE:IDS_Z Technologie a řízení dopravy - IDS • 12 %
VŠTE:OVY_2Z Operační výzkum II • 11 %
VŠTE:ZAS Zasílatelství • 11 %
6. semestr
VŠTE:DOT_Z Dopravní stavby • 49 %
VŠTE:DPY_Z Dopravní prostředky • 39 %
VŠTE:DOP_Z Dopravní politika • 36 %
VŠTE:ACJ_2Z Anglický jazyk II • 20 %
VŠTE:OVY_Z Operační výzkum I • 20 %
VŠTE:IMP_Z Intermodální přeprava • 17 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 17 %
VŠTE:MAT_2Z Matematika II • 14 %
VŠTE:ACJ_4Z Anglický jazyk IV • 12 %
VŠTE:BAK_Z Bakalářská práce • 12 %

Údaje byly předpočítány: 11. 9. 2021 14:53

Všechny obory fakulty