Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

ROWLAND, Zuzana, Lenka DVOŘÁKOVÁ a Pavel ROUSEK. Stanovení bankrotního modelu dopravních podniků v ČR pomocí vícenásobné diskriminační analýzy. Ekonomicko-Manažérske spektrum (EMS). Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, 2016, X, č. 1, s. 32-46. ISSN 1337-0839.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/42563/Stanoveni_bankrotniho_modelu_dopravnich_podniku_v_CR....pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.