Information System VŠTE

Apply for Author Copy

česky | in English

ROWLAND, Zuzana, Lenka DVOŘÁKOVÁ and Pavel ROUSEK. Stanovení bankrotního modelu dopravních podniků v ČR pomocí vícenásobné diskriminační analýzy (Determining the bankruptcy model of transport enterprises in the Czech Republic by means of multiple discriminatory analysis). Ekonomicko-Manažérske spektrum (EMS), Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, 2016, X, No 1, p. 32-46. ISSN 1337-0839.

You are about to send a request for the author's access to the following files.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/42563/Stanoveni_bankrotniho_modelu_dopravnich_podniku_v_CR....pdf


kontrolní kód 
It is necessary to fill in your email, the reason for your request and the security code in order to send your request.