Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

ROWLAND, Zuzana a Veronika MACHOVÁ. Ocenění pozemku v katastrálním území Dolní Miletín. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 2, č. 1, s. 48-58. ISSN 2533-6258.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/42301/Oceneni_pozemku_v_katastralnim_uzemi_Dolni_Miletin.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.