Information System VŠTE

Apply for Author Copy

česky | in English

ROWLAND, Zuzana and Veronika MACHOVÁ. Ocenění pozemku v katastrálním území Dolní Miletín (Valuation of a real estate in the Dolní Miletín cadastre). Journal of Valuation and Expertness, České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 2, No 1, p. 48-58. ISSN 2533-6258.

You are about to send a request for the author's access to the following files.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/42301/Oceneni_pozemku_v_katastralnim_uzemi_Dolni_Miletin.pdf


kontrolní kód 
It is necessary to fill in your email, the reason for your request and the security code in order to send your request.