Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2018

  1. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Axiologičeskije funkcii deonimov v mediadiskurze i ich roľ v sakralizacii/desakralizacii vlasti. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, roč. 15., č. 1, s. 54-61. ISSN 1214-4967.
  2. TALÍŘOVÁ, Jana a Elena TOMÁŠKOVÁ. Frazeologizmy publicistického diskurzu kak marker nacionaľno-kulturnoj specifiki. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, roč. 15., č. 1, s. 70-77. ISSN 1214-4967.
  3. HOŘÍNKOVÁ, Eva a Elena TOMÁŠKOVÁ. Issledovanije problemy multikuľturalizma v rabotach slovenskogo filosofa Slavoja Žižeka. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, roč. 15., č. 1, s. 78-90. ISSN 1214-4967.
  4. ARTEMOV, Andrej. K voprosu funkcionirovanija i primeněnija termina "semantičeskaja diffuznosť" v lingvističeskoj rusistike i bogmistike. Opera Slavica (Slavistické rozhledy). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018, roč. 28, č. 2, s. 27-38. ISSN 1211-7676.
  5. GREGOR, Jan a Elena TOMÁŠKOVÁ. Otraženije novych socialnych realij v mědiadiskurze: těma charassměnta. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, roč. 15., č. 1, s. 62-69. ISSN 1214-4967.
  6. 2017

  7. ARTEMOV, Andrej. K vymezení abstrakt ozvláštňujících český a ruský jazykový obraz světa. In Mgr. Michaela Pešková, Ph.D., Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 2. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 101-107. ISBN 978-80-261-0764-4.
  8. ARTEMOV, Andrej. NĚKTERÉ RUSKÉ EKVIVALENTY K PRVKŮM ČESKÉ FORTIFIKAČNÍ TERMINOLOGIE A FREKVENTOVANÝM HISTORISMŮM (NA MATERIÁLU PUBLIKACÍ Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, s. 40-54. ISSN 1214-4967.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2022 14:28