Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2018

  1. TOMÁŠKOVÁ, Elena. Axiologičeskije funkcii deonimov v mediadiskurze i ich roľ v sakralizacii/desakralizacii vlasti (Axiological function of deonimes in mediadiskurce and their role in sacralization/desacralization of power). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, 15., No 1, p. 54-61. ISSN 1214-4967.
  2. TALÍŘOVÁ, Jana and Elena TOMÁŠKOVÁ. Frazeologizmy publicistického diskurzu kak marker nacionaľno-kulturnoj specifiki (Phraseological units of journalistic discourse as a sign of national and cultural identity). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, 15., No 1, p. 70-77. ISSN 1214-4967.
  3. HOŘÍNKOVÁ, Eva and Elena TOMÁŠKOVÁ. Issledovanije problemy multikuľturalizma v rabotach slovenskogo filosofa Slavoja Žižeka (Investigation of the Problem of Multiculturalism in the Works of the Slovenian Philosopher Slavoj Žižek). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, 15., No 1, p. 78-90. ISSN 1214-4967.
  4. ARTEMOV, Andrej. K voprosu funkcionirovanija i primeněnija termina "semantičeskaja diffuznosť" v lingvističeskoj rusistike i bogmistike ("To the Question of the Functioning and Application of the Term “Semantic Diffusiveness” in Russian and Czech Linguistic Studies"). Opera Slavica (Slavistické rozhledy). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018, vol. 28, No 2, p. 27-38. ISSN 1211-7676.
  5. GREGOR, Jan and Elena TOMÁŠKOVÁ. Otraženije novych socialnych realij v mědiadiskurze: těma charassměnta (Reflections on new social reality in media discourse: theme of harassment). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, 15., No 1, p. 62-69. ISSN 1214-4967.
  6. 2017

  7. ARTEMOV, Andrej. K vymezení abstrakt ozvláštňujících český a ruský jazykový obraz světa (Identifying abstract nouns to specify Czech and Russian linguistic picture of the world). In Mgr. Michaela Pešková, Ph.D., Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 2. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. p. 101-107. ISBN 978-80-261-0764-4.
  8. ARTEMOV, Andrej. NĚKTERÉ RUSKÉ EKVIVALENTY K PRVKŮM ČESKÉ FORTIFIKAČNÍ TERMINOLOGIE A FREKVENTOVANÝM HISTORISMŮM (NA MATERIÁLU PUBLIKACÍ Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU) (RUSSIAN EQUIVALENTS OF SOME TERMS OF CZECH FORTIFICATION TERMINOLOGY AND FREQUENT HISTORISMS (BASED ON TOURISM PUBLICATIONS)). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, 3-4, p. 40-54. ISSN 1214-4967.
Display details
Displayed: 1/12/2022 22:19