Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2017

  1. POPÍLKOVÁ, Markéta, Romana PÍCHOVÁ, Kristina KABOURKOVÁ a Lukáš POLANECKÝ. Nákup a řízení zásob: vysokoškolská skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 117 s. ISBN 978-80-7468-124-0.
  2. OŠKOVÁ, Jana a Xenie LUKOSZOVÁ. POVEDOMIE A VYUŽÍVANIE KONCEPCIE RIADENIA VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI V UBYTOVACÍCH SLUŽBÁCH. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 49-66. ISSN 1339-3189.
  3. POLANECKÝ, Lukáš. Teorie řízení zásob pohledem matematických modelů. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 86-93. ISSN 1339-3189.
  4. 2015

  5. VLČEK, Petr a Xenie LUKOSZOVÁ. Logistický audit nákupu podniku. In Pavel Jedlička. Hradecké ekonomické dny 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 336-342. ISBN 978-80-7435-548-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2021 20:15