Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2017

  1. POPÍLKOVÁ, Markéta, Romana PÍCHOVÁ, Kristina KABOURKOVÁ and Lukáš POLANECKÝ. Nákup a řízení zásob: vysokoškolská skripta (Purchase and inventory management). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 117 pp. ISBN 978-80-7468-124-0.
  2. OŠKOVÁ, Jana and Xenie LUKOSZOVÁ. POVEDOMIE A VYUŽÍVANIE KONCEPCIE RIADENIA VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI V UBYTOVACÍCH SLUŽBÁCH (AWARENESS AND USE OF THE KONCEPT OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT FOR ACCOMMODATION SERVICES). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 49-66. ISSN 1339-3189.
  3. POLANECKÝ, Lukáš. Teorie řízení zásob pohledem matematických modelů (THEORY OF INVENTORY MANAGEMENT WITH A VIEW OF MATHEMATICAL MODELS). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 86-93. ISSN 1339-3189.
  4. 2015

  5. VLČEK, Petr and Xenie LUKOSZOVÁ. Logistický audit nákupu podniku (Logistics audit corporate purchase). In Pavel Jedlička. Hradecké ekonomické dny 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. p. 336-342. ISBN 978-80-7435-548-6.
Display details
Displayed: 30/11/2021 10:14