Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. SHABALINA, Svietlana, Evgenij SHABALIN, Ajslu KURBANOVA, Adelya SHIGAPOVA and Radka VANÍČKOVÁ. Social Media Marketing as a Digital Economy Tool of the Services Market for the Population of the Republic of Tatarstan. In Svetlana Ashmarina, Anabela Mesquita, Marek Vochozka. Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends and New Opportunities. 1st ed. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 356-367. ISBN 978-3-030-11366-7.
 2. 2017

 3. PALAKHIN, Andrej, Rudolf KAMPF, Ekaterina OGORODNIKOVA and Alexandr KOKOVIKHIN. Localization Strategies of the Czech Companies on the Basis of Industrial-logistics Parks in the Sverdlovsk Region. In Ondrej Stopka. MATEC Web of Conferences. vol. 134. France: EDP Sciences, 2017. p. nestránkováno, 8 pp. ISSN 2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201713400047.
 4. 2015

 5. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jan VÁCHAL and Radka VANÍČKOVÁ. Assessing the implications of EU subsidy policy on renewable energy in Czech Republic. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2015, vol. 17, No 2, p. 549-554. ISSN 1618-954X.
 6. VANÍČKOVÁ, Radka. Projektový management: e-learningový modul (Project management). 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 124 pp.
 7. 2014

 8. DUŠEK, Jiří a kol., Radka VANÍČKOVÁ, Robert ZEMAN and Stanislav BÍLEK. Hodnocení procesu transformace ČR po roce 1989 v kontextu vnitřní ekonomické nerovnováhy zemí střední a východní Evropy (Evaluation of the process of transformation of the Czech Republic after 1989 in the context of internal economic imbalances countries of Central and Eastern Europe). In Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. STUDIE (kolektivní monografie), 2014. p. 24-30, 228 pp. ISBN 978-80-87472-71-2.
 9. ZEMAN, Robert and Radka VANÍČKOVÁ. Kontrolní činnost České národní banky (Control activities of the Czech national bank). In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník prednášok a príspevkov. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Katedra spojov, 2014. p. 343 - 347. ISBN 978-80-554-0856-9.
 10. ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ and Iveta KMECOVÁ. Podnikatelský potenciál a vlohy pre podnikanie u žáků a studentů vysokých škol (Business potential and talents of enterprise for pupils and university students). In College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vydání. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION, 2014. p. 254 -263. ISBN 978-80-87035-91-7.
 11. BÍLEK, Stanislav, Radka VANÍČKOVÁ and Robert ZEMAN. Právní rozbor rodinného podnikání (Legal analysis of family business). In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská. 1. vydání. Bratislava: Vysoká škola manažmentu v Trenčíně, 2014. p. 79 - 85, 294 pp. ISBN 978-80-89306-24-4.
 12. DUŠEK, Jiří, Lubomír a kol. PÁNA, Stanislav BÍLEK, Radka VANÍČKOVÁ and Robert ZEMAN. Základní právní aspekty evropské integrace (Basic legal aspects of European integration). In Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. STUDIE (kolektivní monografie), 2014. p. 9-12. ISBN 978-80-87472-67-5.
Display details
Displayed: 1/12/2022 20:51