Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. GABRHELOVÁ, Gabriela, Imrich ANDREJČÁK a Robert ZEMAN. BEHAVIOURAL STRATEGIES IN DIFFICULT SOCIAL SITUATIONS IN THE MANAGEMENT OF SECONDARY ART SCHOOLS THROUGH THE USE OF INNOVATIVE PREDICTIVE SOFTWARE TOOLS. In Petranova Dana, Magál Slavomír. Megatrends and media: Critique in media, critique of media. Trnava: Univerzita svatého Cyrila a Metoděje, Trnava, Slovensko, 2016. s. 100-118. ISSN 2453-6474.
 2. POPÍLKOVÁ, Markéta. Dopad změn účetních předpisů na vypovídací schopnost vybraných hospodářských ukazatelů. In Magnanimitas. MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 541-546. ISBN 978-80-87952-17-7.
 3. PÍCHOVÁ, Romana. Mzdová politika v kontextu nabídky práce v ČR. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 42-53. ISSN 2464-7217.
 4. KABOURKOVÁ, Kristina. Porovnání produkčních ploch vybraných plodin a stavů vybraných hospodářských zvířat na území České republiky. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 87-100. ISSN 2464-7217.
 5. POPÍLKOVÁ, Markéta a Kristina KABOURKOVÁ. ŘÍZENÍ ÚČETNÍHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ – METODA KOMPONENTNÍHO ODPISOVÁNÍ. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 101-110. ISSN 2464-7217.
 6. BETÁKOVÁ, Janka, Robert ZEMAN, Ján DVORSKÝ a Katarína HAVIERNIKOVÁ. SELECTED ASPECTS OF NETWORK MANAGEMENT. First edition. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2016. 179 s. ISBN 978-80-263-1063-1.
 7. 2015

 8. PÍCHOVÁ, Romana. Analýza finančního řízení v msp s praktickou ukázkou na konkrétním podniku. In RISK WORKSHOP 2015. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2015. s. 54-66, 9 s. ISBN 978-80-555-1471-0.
 9. KABOURKOVÁ, Kristina. Development of production of certain agricultural commodities in the Czech republic and the treatment of them. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 1-17, 18 s. ISSN 2464-6369.
 10. KABOURKOVÁ, Kristina a Daniela HRICOVÁ. Intensity of law amendments in the field of acounting and its influence practice. In Hradecké ekonomické dny 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 360-369. ISBN 978-80-7435-546-2.
 11. PÍCHOVÁ, Romana. Nejposkytovanější zaměstnanecké výhody z daňového pohledu zaměstnance v Jihočeském kraji. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, roč. 12, 3-4, s. 122-141. ISSN 1214-4967.
 12. ZEMAN, Robert, Vyacheslav IVANOV, Inna KOBELEVA, Jevgenija ZAMBRZHITSKYA, Liběna KANTNEROVÁ a Simona HAŠKOVÁ. Osnovy ekonomičeskogo analiza. 1. vyd. Magnitogorsk: Magnitogorskij gosudarstvennyj techničeskij universitet im. G.I. Nosova, 2015. 243 s. ISBN 978-5-9967-0766-9.
 13. KABOURKOVÁ, Kristina. Predikce vývoje hrubé mzdy v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem. In Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice, 2015. s. 18-24. Studia. ISBN 978-80-87472-87-3.
 14. KABOURKOVÁ, Kristina. Průměrná hrubá a minimální mzda a jejich vliv na životní úroveň zaměstnanců. In Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice, 2015. s. 25-32. Studia. ISBN 978-80-87472-87-3.
 15. ZEMAN, Robert, Marek VOCHOZKA, Evgenia ZAMBRZHITSKIA, Natalia IVANOVA, Romana PÍCHOVÁ, Markéta POPÍLKOVÁ a Kristina KABOURKOVÁ. Upravlenčenskij učet. 1. vyd. Magnitogorsk: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Nosov Magnitogorsk state technical university, 2015. 223 s. ISBN 978-5-9967-0634-1.
 16. 2014

 17. PÍCHOVÁ, Romana a Radka VANÍČKOVÁ. Development of VAT rates in the Czech Republic and their harmonisation in the European Union. Journal of Management and Business: Research and Practice. Prešov: University of Presov in Presov, 2014, roč. 6, č. 2, s. 22 - 34. ISSN 1338-0494.
 18. KABOURKOVÁ, Kristina a Lukáš POLANECKÝ. Charakteristika podnikatelů - fyzických osob - v České republice. Ekonomické spektrum. Vranov nad Topl'ou: CAESaR, 2014, roč. 9, 3-4, s. 37-44. ISSN 1336-9105.
 19. PÍCHOVÁ, Romana a Radka VANÍČKOVÁ. Payment of benefits in the form of vouchers in the Czech Republic. Sociálno-ekonomická revue. Trenčín: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014, roč. 12, č. 4, s. 63 - 70. ISSN 1336-3727.
 20. ROMANOVÁ, Daniela a Kristina KABOURKOVÁ. Porovnání výpočtu mzdu v České Republice v letech 2007 až 2014. Ekonomické spektrum. CAESaR, 2014, roč. 9, č. 1, s. 58-64. ISSN 1336-9105.
 21. PÍCHOVÁ, Romana a Radka VANÍČKOVÁ. Possibility of granting, use or abuse of social benefits and their control. In Controling v MSP - nejen o číslech. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 340 - 346. ISBN 978-80-7408-086-9.
 22. ROMANOVÁ, Daniela a Kristina KABOURKOVÁ. Špecifika účtování v oblasti poskytování služeb v České Republice. In Podvojné účtovníctvo v teorii a praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2014. s. 98-101, 3 s. ISBN 978-80-552-1221-0.
 23. GALLO, Peter a Romana PÍCHOVÁ. Ukazovateľ economic value aded - nástroj pre benchmarkingové hodnotenie výkonnosti firiem. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 125-133. ISBN 978-80-87952-07-8.
 24. KABOURKOVÁ, Kristina a Radka VANÍČKOVÁ. Vývoj odvodů na důchodové, sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců v České republice. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College s.r.o., 2014, roč. 10, č. 4, s. 128-133. ISSN 1801-7118.
 25. ŠOLC, Ladislav, Kristina KABOURKOVÁ a Jitka ŠIŠKOVÁ. Význam finanční páky pro manažerské rozhodování v praxi. PEM. Ostrava: Academia Economia, s.r.o., 2014, roč. 4, č. 2, s. 69-72. ISSN 1211-6378.
 26. 2013

 27. KABOURKOVÁ, Kristina. Praktika z účetnictví : sbírka příkladů na procvičování. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 40 s.
 28. KABOURKOVÁ, Kristina. Praktika z účetnictví : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 65 s.
 29. PEČMAN, Jan. Učební pomůcka pro demonstraci silových poměrů ve zdivu při statickém zatížení. 2013.
 30. KABOURKOVÁ, Kristina. Účetnictví I. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013.
 31. KABOURKOVÁ, Kristina. Výuka finančního účetnictví a hodnocení znalostí studentů. In Tvůrčí činnost jako proces vnímání, poznání a seberealizace : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 163-167.
 32. KABOURKOVÁ, Kristina. Základy personální a mzdové agendy : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 68 s.
 33. 2012

 34. OUBRECHTOVÁ, Marie. Harmonization of Czech Accounting Legislation on International Financial Reporting Standards for SME. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 94-97. ISBN 978-80-7468-049-6.
 35. TUČEK, Jiří a Kristina KABOURKOVÁ. Hodnocení efektivnosti bankovních úvěrů. In Kamila Sluková. Asymetrie informací - teorie a praxe : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, 2012. s. 71-75. ISBN 978-80-01-05077-4.
 36. PADRTOVÁ, Marie. Metodika hodnocení výstupů z učení účetních předmětů. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 37. OUBRECHTOVÁ, Marie. Nalog na dobavlennuju stoimost’ (NDS) i jego rasčet v Češskoj Respublike. Finansy i učet: problemy metodologii i praktiki. Iževsk: Izdatel’stvo IEiU FGBOU VPO <<UdGU>>, 2012, 1-2, s. 105-110.
 38. KABOURKOVÁ, Kristina a Jiří TUČEK. Postup při výpočtu mezd - vývoj za posledních deset let. PEM. Ostrava: Academia Economia, s.r.o., 2012, č. 2, s. 81-83. ISSN 1211-6378.
 39. OUBRECHTOVÁ, Marie. Rasčet zarabotnoj platy – porjadok formirovanija zarabotnoj platy i jeje rasčet v Češskoj Respublike. In Problemy social’no-ekonomičeskich izmerenij v postindustrial’nom obščestve : Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Iževsk: Izd-vo "Udmurtskij universitet", 2012. s. 60-64. ISBN 978-5-4312-0166-0.
 40. ŠOLC, Ladislav a Kristina KABOURKOVÁ. Stocks Management and Their Accounting in Czech Companies. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 98-101. ISBN 978-80-7468-049-6.
 41. MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu : aplikace v příkladech. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 632 s. ISBN 978-80-247-3637-2.
 42. PADRTOVÁ, Marie. Účtování a vykazování dotací dle IFRS v ČR. In Pavlína Pelešová, Zuzana Kiszová, Jindřiška Kováčová, Miroslava Snopková. V. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. Opava: Slezská univerzita v Opavě: Obchodně podnikatelská fakulta, 2012. s. 867-872. ISBN 978-80-7248-800-1.
 43. KABOURKOVÁ, Kristina, Marie OUBRECHTOVÁ a Jiří TUČEK. Vývoj nároků na odpočet slevy na dani na poplatníka, členy jeho rodiny a podmínky pří čerpání nemocenských dávek v ČR. In Jana Hrbková. Solidarita a spravedlnost v sociálním rozvoji : sborník textů z doktorandské konference. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. s. 55-62. ISBN 978-80-01-05079-8.
 44. 2011

 45. KABOURKOVÁ, Kristina, Pavel ROUSEK a Jiří TUČEK. Archivace účetních dokladů. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 239-243. ISSN 1802-503X.
 46. HORTOVÁ, Marta a Pavel ROUSEK. Daně : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 96 s. ISBN 978-80-87278-90-1.
 47. OPEKAROVÁ, Ludmila, Věra MULAČOVÁ, Hana EZROVÁ a Romana PÍCHOVÁ. Harmonizace DPH v rámci volného obchodu EU – reflexe na možnosti daňových úniků – část 1. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 61-76. ISSN 1802-503X.
 48. OPEKAROVÁ, Ludmila a Miroslav MÁČE. Přenesení daňové povinnosti DPH na odběratele. In Hana Vojáčková. Konkurence 2011. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2011. s. 292-300. ISBN 978-80-87035-36-8.
 49. MÁČE, Miroslav. Účetní odpisy dlouhodobého majetku. Praha: GORDIC spol. s r.o., 2011. 52 s.
 50. 2010

 51. KABOURKOVÁ, Kristina a Pavel ROUSEK. Daňová problematika z historického a současného pohledu. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích, 2010. 6 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 52. ROUSEK, Pavel a Vendula KRÁLOVÁ. Fiskální význam daní. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 9 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 53. KABOURKOVÁ, Kristina a Martin MARŠÍK. Hospodářská zvířata z pohledu ekonoma a účetního. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu 2010 : Sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích, 2010. 5 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 54. MÁČE, Miroslav. Podrozvaha příspěvkových organizací obcí a měst. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 124-134. ISSN 1802-503X.
 55. KABOURKOVÁ, Kristina, Marta MARŠÍKOVÁ a Jiří TUČEK. Rozbor nákladů a výnosů z účetního hlediska. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích, 2010. 8 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 56. MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2010. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 335 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-3343-2.
 57. 2009

 58. KABOURKOVÁ, Kristina, Miroslav MÁČE a Dana WALTEROVÁ. Nedoceněná vypovídací schopnost účetních dokladů v práci manažera. In Sborník příspěvků z I. odborného semináře Katedry managementu a marketingu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 1 s. ISBN 978-80-87278-07-9.
 59. KABOURKOVÁ, Kristina, Jiří TUČEK a Dana WALTEROVÁ. Zásoby. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 1, s. 5-11. ISSN 1802-503X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 2. 2023 10:02