Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2023

    1. JANNOVÁ, Michaela a Pavel ROUSEK. Predicting the euro to Czech crown exchange rate. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2023, roč. 13, č. 1, s. 126-129. ISSN 1804-7890.
    2. HORÁK, Jakub a Michaela JANNOVÁ. Predicting the Oil Price Movement in Commodity Markets in Global Economic Meltdowns. Forecasting. Švýcarsko: MDPI, 2023, roč. 5, č. 2, s. 374-389. ISSN 2571-9394.
    3. JANNOVÁ, Michaela, Marcela PADALÍKOVÁ a Veronika ŠANDEROVÁ. The effect of enterprise size on the profitability of sales: Evidence from the manufacturing industry in the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice, Česká republika: VŠTE, 2023, roč. 16, č. 1, s. 87-105. ISSN 1805-9112.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2024 12:04