VOCHOZKA, Marek and Petr MULAČ. Efficiency and Management of Public Authorities. In Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2009. 17 pp. ISBN 978-9949-430-28-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Efficiency and Management of Public Authorities
Name in Czech Efektivita a management veřejných autorit
Authors VOCHOZKA, Marek (203 Czech Republic, guarantor) and Petr MULAČ (203 Czech Republic).
Edition Tallinn, Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges. 17 pp. 2009.
Publisher Tallinn University of Technology
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/09:00000164
ISBN 978-9949-430-28-4
Keywords (in Czech) Stupnice efektivnosti; produkční funkce; analýza dat, vstupy a výstupy
Keywords in English Scale Efficiency; Production Function; Data Envelopment Analysis; Inputs; Outputs
Tags RIV10MSM
Changed by Changed by: Milada Komendová, učo 6169. Changed: 24/9/2010 15:51.
Abstract
The impact of world economic crisis on economies of single states is enormous. All the governments save their supplies. Merchandise public production is the only possibility where the costs could be cut. Thus, the question is currently under pressure of economic crisis: Can we get the same amount of public merchandise for fewer resources? Hereby, we answer the question which is necessary to do so: 1. classify or select efficiency in connection with public authorities, 2. set method how to calculate the chosen concept of public authorities efficiency, 3. Find the way of using the public authoritys management in practice. Methodology, data and results are demonstrated by Public Health Authorities in the Czech Republic. Production curve of Public Health Authorities, Efficiency frontier, Efficiency coefficient of single Public Health Authorities, Suggestion of using the method in practice public authorities management are expecting results.
Abstract (in Czech)
Dopad světové ekonomické krize na jednotlivé ekonomiky je enormní. Všechny vlády šetří své zdroje , obchodně veřejná produkce je jediná možnost , kde se dají snížit náklady. Ačkoliv současná otázka v ekonomické krizi je: můžeme dostát stejné množství zboží z méně zdrojů? Takže si zodpovězme otázku, co je důležité udělat. 1. Klasifikovat nebo vybrat efektivnost ve spojení s veřejnými autoritami 2. Dát dohromady metodu, jak kalkulovat koncept efektivnosti veřejných autorit. 3. Najít správnou cestu pro používání veřejných autorit v praxi. Metodologie, data a výsledky jsou demonstrovány skrze veřejné zdravotní autority v České republice. Produkční křivka zdravotních veřejných autorit , efektivní hranice , efektivní koeficient jednotného veřejného sektoru . Návrhy, jak použít tyto metody v praxi a výsledky , jež se dají očekávat od veřejného managementu autorit.
PrintDisplayed: 29/7/2021 11:30