KMEC, Ján, Marta HARNIČÁROVÁ, Cristina BORZAN, Marian BORZAN, Jan VALÍČEK, Jiří KŘÍŽ and Milena KUŠNEROVÁ. Proposal for a method of measurement and control of surface quality in the course of abrasive waterjet cutting of material. In MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING. Neuveden: E D P SCIENCES, 2019. p. 1-8. ISSN 2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201929902003.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proposal for a method of measurement and control of surface quality in the course of abrasive waterjet cutting of material
Name in Czech Návrh metody měření a kontroly kvality povrchu při řezání materiálu abrazivním vodním paprskem
Authors KMEC, Ján (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Cristina BORZAN (642 Romania), Marian BORZAN (642 Romania), Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří KŘÍŽ and Milena KUŠNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Neuveden, MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING, p. 1-8, 8 pp. 2019.
Publisher E D P SCIENCES
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20301 Mechanical engineering
Country of publisher France
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001929
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISSN 2261-236X
Doi http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201929902003
UT WoS 000568128200016
Keywords (in Czech) Automatizace AWJ; produktivita a optimalizace výroby; topografická funkce drsnosti
Keywords in English AWJ automation; productivity and production optimization; topographic roughness function
Tags KSTR5, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Changed: 28/1/2021 11:51.
Abstract
The paper deals with the automation of the hydroabrasive production process, which leads to higher productivity and production optimization. In the submitted work, the basis of control design is a topography function of surface roughness of abrasive waterjet cut walls, and its functional relations to the controlled speed and to the measured mean values of sound pressure level, including a design of a suitable diagram of connections of controlling elements and equipment. The controlled parameter is the final roughness of a cut wall; in the design, the roughness is program-regulated according to the continuously measured root mean square of sound pressure level by means of continuous control of the traverse speed of cutting head.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá automatizací hydro-abrazivního výrobního procesu, což vede k vyšší produktivitě a optimalizaci výroby. V předložené práci je základem návrhu řízení topografická funkce drsnosti povrchu abrazivních stěn řezaných vodním paprskem a jeho funkční vztahy k regulované rychlosti a k naměřeným středním hodnotám hladiny akustického tlaku, a to včetně návrhu vhodného diagramu připojení ovládacích prvků a zařízení. Řízeným parametrem je konečná drsnost řezané stěny; v konstrukci je drsnost programově regulována podle kontinuálně měřené střední kvadratické hodnoty hladiny akustického tlaku pomocí kontinuálního řízení rychlosti posuvu řezné hlavy.
PrintDisplayed: 17/10/2021 15:00