FOŘT, Jan, Jan KOČÍ, Jaroslav POKORNÝ a Robert ČERNÝ. Influence of Superabsorbent Polymers on Moisture Control in Building Interiors. Energies. Switzerland: MDPI, 2020, roč. 13, č. 8, s. 1-13. ISSN 1996-1073. doi:10.3390/en13082009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Influence of Superabsorbent Polymers on Moisture Control in Building Interiors
Název česky Vliv superabsorpčních polymerů na kontrolu vlhkosti v interiérech budov
Autoři FOŘT, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Jan KOČÍ (203 Česká republika), Jaroslav POKORNÝ (203 Česká republika, domácí) a Robert ČERNÝ (203 Česká republika).
Vydání Energies, Switzerland, MDPI, 2020, 1996-1073.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20505 Composites
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.3390/en13082009
UT WoS 000538041800152
Klíčová slova česky omítka; relativní vlhkost; superabsorpční polymer; zmírnění vlhkosti; výpočetní modelování
Klíčová slova anglicky plaster; relative humidity; superabsorbent polymer; moisture moderation; computational modeling
Štítky RIV20, SHM, WOS
Změnil Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 28. 1. 2021 09:09.
Anotace
Moisture loads in building interiors are accompanied by a deterioration of the indoor air quality. Such a phenomenon may induce serious health risks for building inhabitants as well as degradation of furnishing. Unfortunately, the employment of additional heat, ventilation and air conditioning (HVAC) devices does not comply with the sustainability principle due to increased energy consumption, thus cannot be viewed as an efficient solution. This study deals with the use of superabsorbent polymers (SAP) in cement-lime plasters, thus extends the current state of knowledge and outlines further possible development of novel moisture responsive plasters since lightweight aggregates do not provide the desired performance. To be specific, this paper contemplates the experimental analysis of novel plasters modified by 0.5, 1 and 1.5 wt. % of SAP to obtain input parameters for computational modeling. Based on the obtained outputs, the incorporation of SAP admixture resulted in a substantial increase in moisture transport properties including the water absorption coefficient and water vapor diffusion properties. The performed computational modeling revealed a considerable reduction of relative humidity fluctuations, thus mitigation of potential health issues associated with undesired moisture content in building interiors. Achieved results indicate that the SAP enhanced plasters have substantial passive moisture buffering performance and thus may contribute to the improvement of indoor air quality.
Anotace česky
Vlhkostní zatížení v interiérech budov je doprovázeno zhoršením kvality vnitřního vzduchu. Takový jev může vyvolat vážná zdravotní rizika pro obyvatele budov i zhoršení vybavení. Využití přídavných zařízení pro topení, ventilaci a klimatizaci (HVAC) bohužel nesplňuje princip udržitelnosti kvůli zvýšené spotřebě energie, a proto jej nelze považovat za efektivní řešení. Tato studie se zabývá použitím superabsorpčních polymerů (SAP) v cemento-vápenných omítkách, čímž rozšiřuje současný stav znalostí a nastiňuje další možný vývoj nových omítek reagujících na vlhkost, protože lehké agregáty neposkytují požadovaný výkon. Konkrétně tento článek uvažuje experimentální analýzu nových náplastí modifikovaných 0,5, 1 a 1,5 hm. % SAP k získání vstupních parametrů pro výpočetní modelování. Na základě získaných výstupů mělo začlenění přísady SAP za následek podstatné zvýšení transportních vlastností vlhkosti, včetně koeficientu absorpce vody a difúze vodních par. Provedené výpočtové modelování odhalilo značné snížení kolísání relativní vlhkosti, čímž zmírnilo potenciální zdravotní problémy spojené s nežádoucím obsahem vlhkosti v interiérech budov. Dosažené výsledky naznačují, že omítky se zvýšenou SAP mají podstatnou účinnost tlumení pasivní vlhkosti a mohou tak přispívat ke zlepšení kvality vnitřního vzduchu.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
01.pdf   Verze souboru Langšádlová, B. 19. 1. 2021

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591
  • osoba Ing. Jan Fořt, Ph.D., učo 25754
  • osoba Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., učo 26535
  • osoba Ing. Jan Kočí, Ph.D., učo 26605
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 14. 4. 2021 12:53