TAYLOR, Peter, Pavol KRÁL, Jaromír VRBKA a Elena GREGOVÁ. Problematic smartphone use, social anxiety symptom severity, and technology-related behaviors and attitudes. Analysis and Metaphysics. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 19, nečíslováno, s. 73-79. ISSN 1584-8574. doi:10.22381/AM1920208.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Problematic smartphone use, social anxiety symptom severity, and technology-related behaviors and attitudes
Název česky Problematické používání chytrých telefonů, závažnost příznaků sociální úzkosti a technologické chování a postoje
Autoři TAYLOR, Peter (124 Kanada, garant), Pavol KRÁL (703 Slovensko), Jaromír VRBKA (203 Česká republika, domácí) a Elena GREGOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Analysis and Metaphysics, New York, USA, Addleton Academic Publishers, 2020, 1584-8574.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001893
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.22381/AM1920208
Klíčová slova česky problematické využívání chytrého telefonu; sociání úzkost; chování; přístup; technologie
Klíčová slova anglicky problematic smartphone use; social anxiety; behavior; attitude; technology
Štítky CTR_a, RIV20, SCOPUS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 17. 12. 2020 11:00.
Anotace
Authors draw on a substantial body of theoretical and empirical research on smartphone addiction, and to explore this, authors inspected, used, and replicated survey data from Deloitte, Forrester, Insights West & iamota, KDM Engineering, MarketingCharts, Pew Research Center, Statista, and YouGov, performing analyses and making estimates regarding the relationship between problematic smartphone use, social anxiety symptom severity, and technology-related behaviors and attitudes. Structural equation modeling was used to analyze the data and test the proposed conceptual model.
Anotace česky
Autoři čerpají ze značného souboru teoretického a empirického výzkumu závislosti na smartphonech, aby došlo k náhledu na tuto problematiku. Autoři zkontrolovali, použili a replikovali údaje z průzkumů od společností Deloitte, Forrester, Insights West & iamota, KDM Engineering, MarketingCharts, Pew Research Center, Statista, a YouGov, provádějící analýzy a odhady týkající se vztahu mezi problematickým používáním chytrých telefonů, závažností symptomů sociální úzkosti a technologickým chováním a postoji. K analýze dat a testování navrhovaného koncepčního modelu bylo použito modelování strukturálních rovnic.
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 12:37