KVĚTOVÁ, Hana, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Enterprise value assessment as an evaluation criterion of a merger. In Svetlana Igorevna Ashmarina; Jakub Horák; Jaromír Vrbka; Petr Šuleř. Innovative Economic Symposium (IES 2020) - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in Unstable World. 160. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 856-863. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_110.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Enterprise value assessment as an evaluation criterion of a merger
Název česky Hodnocení hodnoty podniku jako klasifikační kritérium fúze
Autoři KVĚTOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí), Jaromír VRBKA (203 Česká republika, domácí) a Petr ŠULEŘ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 160. vyd. Cham, Švýcarsko, Innovative Economic Symposium (IES 2020) - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in Unstable World, od s. 856-863, 8 s. 2020.
Nakladatel Springer Nature Switzerland AG
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001880
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-3-030-60928-3
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-60929-0_110
Klíčová slova česky diskontované cash flow; hodnota podniku; finanční plán; predikce; hodnocení
Klíčová slova anglicky discounted cash flow; enterprise value; financial plan; prediction; valuation
Štítky FIP_1, RIV20, SCOPUS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 16. 12. 2020 16:25.
Anotace
The aim of this paper is to express the enterprise value for the purpose of a future comparison of the investment revenue in form of a business merger. To fulfil this aim authors use the model of discounted cash flow (DCF), according to reference literature, considered to be the key method of enterprise valuation, namely in the form of free cash flow to firm (FCFF). The predicted values of free cash flow to creditors and shareholders are discounted using the weighted average cost of capital to their current value for the respective years in the time period from 2018 to 2032 and for the period of perpetuity.
Anotace česky
Cílem tohoto příspěvku je vyjádřit hodnotu podniku pro účely budoucího srovnání výnosů z investic formou fúze podniků. K naplnění tohoto cíle autoři používají model diskontovaných peněžních toků (DCF), který je podle referenční literatury považován za klíčovou metodu oceňování podniku, a to ve formě volných peněžních toků do firmy (FCFF). Predikované hodnoty volných peněžních toků věřitelům a akcionářům jsou diskontovány pomocí váženého průměru kapitálových nákladů na jejich aktuální hodnotu pro příslušné roky v období od roku 2018 do roku 2032 a po dobu perpetuity.
VytisknoutZobrazeno: 25. 1. 2022 03:59