SMETANOVÁ, Dana. Affine Lagrangians in Second Order Field Theory. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2017. s. 217-225. ISBN 978-80-7582-026-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Affine Lagrangians in Second Order Field Theory
Název česky Afinní lagrangiány v teorii pole 2. řádu
Autoři SMETANOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Mathematics, Information Tec. ČR, Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017, od s. 217-225, 9 s. 2017.
Nakladatel University of Defence, Brno
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10100 1.1 Mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/17:00001860
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7582-026-6
UT WoS 000576896800024
Klíčová slova česky Lagrangián; Legendreova transformace; regularita; Hamiltonovy rovnice
Klíčová slova anglicky Lagrangian; Legendre transformation; regularity; Hamilton equations
Štítky MAT_2z, MAT_z, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 15. 12. 2020 16:43.
Anotace
In this paper we consider the extension of the classical Hamilton - Cartan variation theory to fibrous varieties. It is known that in field theory, we can assign various Hamiltonian equations corresponding to the Lepage equivalents of Lagrangian to the variational problem represented by Lagrangian. The case of affine Lagrangians in the second derivatives is studied using differential geometry tools. A new condition of regularity and strong regularity and Legendre's transformation are found.
Anotace česky
V příspěvku uvažujeme rozšíření klasické Hamiltonovy - Cartanovy variační teorie na fibrované variety. Je známo, že v teorii pole variačnímu problému reprezentovanému Lagrangiánem můžeme přiřadit různé Hamiltonovy rovnice koresponující s Lepageovými ekvivalenty lagrangiánu. Případ lagrangiánů afinních v druhých derivacích je studován za pomoci nástrojů diferenciální geometrie. Nalezeny jsou nová podmínka regularity a silné regularity a Legendrova transformace.
VytisknoutZobrazeno: 20. 3. 2023 20:49