HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Spacial combined bending-gyratory vibration equations of motion. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2018. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2018. s. 64-69, 6 s. ISBN 978-80-7582-065-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Spacial combined bending-gyratory vibration equations of motion
Název česky Prostorové kombinované ohybově-krouživé kmitání pohybové rovnice
Autoři HRUBÝ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš NÁHLÍK (203 Česká republika, domácí) a Dana SMETANOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Mathematics, Information Tec. ČR, Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2018, od s. 64-69, 6 s. 2018.
Nakladatel University of Defence, Brno
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20300 2.3 Mechanical engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7582-065-5
UT WoS 000570646000007
Klíčová slova česky Jednodimenzionální kontinuum; pohybové rovnice; D´Alembertův princip; kombinované krouživé kmitání
Klíčová slova anglicky one-dimensional continuum; equation of motion; D’Alembert principle; combined gyratory vibration
Štítky DYM, KNM, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 19. 10. 2020 12:36.
Anotace
The paper deals with the construction of the equation of motion of a section of a one-dimensional linear continuum in the state of spatial combined bending-rotational oscillation. The basic decomposition of the general spatial motion of a rigid body in the center of gravity is used to define the state of the continuum element. General spatial motion is replaced by displacement and relative spherical motion. The transverse oscillation of the continuum in the field of centrifugal forces mediates the dependence of the angular velocity on the rotation of the system.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá konstrukcí pohybové rovnice úseku jednorozměrného lineárního kontinua ve stavu prostorového kombinovaného ohybově-rotačního kmitání. Základní rozklad obecného prostorového pohybu tuhého tělesa ve těžišti se používá k definování stavu prvku kontinua. Obecný prostorový pohyb je nahrazen posunem a relativním sférickým pohybem. Příčná oscilace kontinua v poli odstředivých sil zprostředkovává závislost úhlové rychlosti na otáčení systému.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Mitav2018_HNS.pdf   Verze souboru Nygrýnová, K. 19. 10. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba doc. Ing. Petr Hrubý, CSc., učo 17584
  • osoba Mgr. Tomáš Náhlík, Ph.D., učo 19618
  • osoba Kateřina Nygrýnová, učo 23736
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 11. 2020 23:58