VYSOKÁ, Jana. Interpretation of the concept of derivative and definite integral in a simple way. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/inted.2019. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. p. 8495-8499. ISBN 978-84-09-08619-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Interpretation of the concept of derivative and definite integral in a simple way
Name in Czech Interpretace pojmů derivace a určitého integrálu jednoduchou cestou
Authors VYSOKÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, doi: 10.21125/inted.2019, p. 8495-8499, 5 pp. 2019.
Publisher IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10100 1.1 Mathematics
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001780
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-84-09-08619-1
ISSN 2340-1079
UT WoS 000541042203088
Keywords (in Czech) Derivace; limita; integral; rychlost.
Keywords in English Derivatives; limit; integral; velocity.
Tags KPV1, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 13/7/2020 09:24.
Abstract
This paper shows a short example of a suggestion how to explain the concept of the derivative of the function and the definite integral. This topic could be included in learning materials designed for teachers who work with students that have chosen advanced mathematics as an elective or with high school students who are engaged in mathematics beyond compulsory curriculum. Students often indicate the concept of the derivative using a limit as the most problematic section of the subject. The basic definition of the derivative discourages students from the start because it is based on the limit. So the mentioned topic is usual very unpopular for students not only at secondary schools. In this article we will try to simplify and approximate the concept of the derivative and the integral in different context using a convenient practical example. In the example to explain the concept of the definite integral, we used the movement of the vehicle in the given section. This part of mathematics so could be more comprehensible to students.
Abstract (in Czech)
Tato práce ukazuje krátký příklad návrhu, jak vysvětlit pojem derivace funkce a určitého integrálu. Toto téma by mohlo být zahrnuto do učebních materiálů určených pro učitele, kteří pracují se studenty, kteří si vybrali pokročilou matematiku jako volitelnou, nebo se studenty středních škol, kteří se zabývají matematikou nad rámec povinných učebních osnov. Studenti často označují pojem derivace pomocí limity jako nejproblematičtější část předmětu. Základní definice derivace odrazuje studenty již od začátku, protože je založena na limitě. Uvedené téma je tedy obvykle velmi nepopulární pro studenty nejen na středních školách. V tomto článku se pokusíme zjednodušit a přiblížit pojem derivace a integrálu v různých souvislostech pomocí praktického příkladu. V příkladu jsme pro vysvětlení pojmu určitého integrálu použili pohyb vozidla v dané sekci. Tato část matematiky by tak mohla být studentům srozumitelnější.
PrintDisplayed: 1/12/2021 19:23