DIMACHE, A. - N., Ghiocel GROZA, Marilena JIANU, Sorin PERJU, Laurențiu RECE, Marta HARNIČÁROVÁ a Jan VALÍČEK. Optimization of the Solution of a Dispersion Model. Mathematics. MDPI AG, 2020, roč. 8, č. 3, s. 1 - 11. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math8030318.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Optimization of the Solution of a Dispersion Model
Název česky Optimalizace řešení disperzního modelu
Autoři DIMACHE, A. - N. (642 Rumunsko, garant), Ghiocel GROZA (642 Rumunsko), Marilena JIANU (642 Rumunsko), Sorin PERJU (642 Rumunsko), Laurențiu RECE (642 Rumunsko), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Mathematics, MDPI AG, 2020, 2227-7390.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10100 1.1 Mathematics
Stát vydavatele Rumunsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001733
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.3390/math8030318
Klíčová slova česky Disperzní model; metoda nejmenších čtverců; distribuce doby pobytu; metoda variabilní separace
Klíčová slova anglicky Dispersion model; Least-squares method; Residence time distribution; Variable separation method
Štítky RIV20, SCOPUS, STA
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 6. 5. 2020 09:00.
Anotace
The study of the combination of chemical kinetics with transport phenomena is the main step for reactor design. It is possible to deviate from the model behaviour, the cause of which may be fluid channelling, fluid recirculation, or creation of stagnant regions in the vessel, by using a dispersion model. In this paper, the known general solution of the dispersion model for closed vessels is given in a new, straightforward form. In order to improve the classical theoretical solution, a hybrid of analytical and numerical methods is used. It is based on the general analytic solution and the least-squares method by fitting the results of a tracer test carried out on the vessel with the values of the analytic solution. Thus, the accuracy of the estimation for the vessel dispersion number is increased. The presented method can be used to similar problems modelled by a partial differential equation and some boundary conditions which are not sufficient to ensure the uniqueness of the solution.
Anotace česky
Studie kombinace chemické kinetiky s transportními jevy je hlavním krokem při navrhování reaktoru. Je možné odchýlit se od chování modelu, jehož příčinou může být proudění tekutin, recirkulace tekutiny nebo vytváření stojatých oblastí v nádobě, pomocí disperzního modelu. V tomto článku je známé obecné řešení disperzního modelu pro uzavřené nádoby uvedeno v nové, přímé formě. Ke zlepšení klasického teoretického řešení se používá hybrid analytických a numerických metod. Je založena na obecném analytickém roztoku a metodě nejmenších čtverců tím, že se výsledky sledovacího testu provedeného na nádobě přizpůsobí hodnotám analytického roztoku. Tím se zvyšuje přesnost odhadu počtu disperzí cév. Prezentovaná metoda může být použita k podobným problémům modelovaným parciální diferenciální rovnicí a některými okrajovými podmínkami, které nejsou dostatečné k zajištění jedinečnosti řešení.
VytisknoutZobrazeno: 28. 5. 2022 09:07