ŽÁK, Jaroslav, Michal KRAUS, Petra MACHOVÁ a Jan PLACHÝ. Smart Green Bridge - Wildlife Crossing Bridges of New Generation. In Juhásová Šenitková, I. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, volume 728, issue 1 (11th International Conference Building Defects 2019). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/728/1/012010. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Smart Green Bridge - Wildlife Crossing Bridges of New Generation
Název česky Smart Green Bridge - Ekodukty nové generace
Autoři ŽÁK, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí), Michal KRAUS (203 Česká republika, domácí), Petra MACHOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jan PLACHÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Spojené království, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, volume 728, issue 1 (11th International Conference Building Defects 2019), od s. nestránkováno, 6 s. 2020.
Nakladatel Institute of Physics Publishing
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Velká Británie a Severní Irsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001720
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1757-8981
Doi http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/728/1/012010
Klíčová slova česky Ekodukt; zeleň; udržitelný rozvoj
Klíčová slova anglicky Green bridge; vegetation; sustainable development
Štítky EAD, RIV19, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 25. 3. 2020 11:28.
Anotace
The research content of the paper is focused on landscape-vegetation and technical- economic optimization of vegetation elements of buildings. The length of the motorway in the Czech Republic has increased approximately three times since 1995. Road transport infrastructure is constantly growing. Ensuring the passage of important transport structures for fauna is an objective requirement. The function of migration corridors is ensured by wildlife crossing bridge. These constructions are currently based on concrete and steel, which is not only environmentally friendly but also presents several other problems. The paper presents the idea of a new smart solution for wildlife crossing bridge. Smart Green Bridge is based on principles and technologies following the sustainable development such as the use of load- bearing timber structures, extensive greenery of about 100 mm thickness, vertical greenery, self-guiding vertical and horizontal irrigation systems, photovoltaic panels, battery energy storage and next.
Anotace česky
Výzkumný obsah příspěvku je zaměřen na krajinnou vegetaci a technicko-ekonomickou optimalizaci vegetačních prvků budov. Délka dálnice v České republice se od roku 1995 přibližně třikrát zvýšila. Infrastruktura silniční dopravy neustále roste. Objektivním požadavkem je zajištění průchodu skrze důležitou dopravní infrastrukturu pro faunu. Funkci migračních koridorů zajišťuje přechod pro přechod divoké zvěře – ekodukty. Tyto konstrukce jsou v současné době založeny na betonu a oceli, což je nejen nešetrné k životnímu prostředí, ale také představují několik dalších problémů. Příspěvek představuje myšlenku nového inteligentního řešení ekoduktu pro divokou zvěř. Smart Green Bridge je založen na principech a technologiích, které sledují udržitelný rozvoj, jako je použití nosných dřevěných konstrukcí, extenzivní zeleň o tloušťce asi 100 mm, vertikální zeleň, automatické vertikální a horizontální zavlažovací systém, fotovoltaické panely, skladování energie baterie a další.
VytisknoutZobrazeno: 17. 4. 2024 18:08