HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Effects of Boundary Conditions on the Modal and Spectral Properties of the Shaft. Communications Scientific Letters of the University of Žilina, Žilina: EDIS - Publishing House of University if Zilina, 2020, roč. 22, č. 1, s. 42-47. ISSN 1335-4205.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Effects of Boundary Conditions on the Modal and Spectral Properties of the Shaft
Název česky Vliv okrajových podmínek na modální a spekrální vlastnosti hřídele
Autoři HRUBÝ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš NÁHLÍK (203 Česká republika, domácí) a Dana SMETANOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Communications Scientific Letters of the University of Žilina, Žilina, EDIS - Publishing House of University if Zilina, 2020, 1335-4205.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20301 Mechanical engineering
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001686
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Hřídel; okrajové podmínky; kritická rychlost; výchylka; vibrace
Klíčová slova anglicky shaft; boundary conditions; critical velocity; deflection; vibration
Štítky PAP_2, RIV19, SCOPUS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:40.
Anotace
Influence of boundary conditions (i.e. mounting type of shafts ends) on spectral and modal properties is studied in this paper. Cases with joints at both ends and with joint at one end and fixed end are described in detail. The vibration problem of rotating shaft is generalized to problem of vibration of the shaft in the rotating plane. The problem is illustrated on testing models. The real mounting type of shafts is presented.
Anotace česky
V tomto článku je studován vliv okrajových podmínek (tj. montážních typů hřídelí) na spektrální a modální vlastnosti. Podrobně jsou popsány případy s klouby na obou koncích a s kloubem na jednom konci a jedním pevným koncem. Problém vibrací rotujícího hřídele je zobecněn na problém vibrací hřídele v rotující rovině. Problém je ilustrován na testovacích modelech. Uvádí se skutečný způsob montáže hřídelí.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
komunikacie_1_2020.pdf   Verze souboru Palokha, A. 10. 2. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba doc. Ing. Petr Hrubý, CSc., učo 17584
  • osoba Ing. Anna Palokha, učo 18083
  • osoba Mgr. Tomáš Náhlík, Ph.D., učo 19618
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 11. 2020 23:44