VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND a Petr ŠULEŘ. The specifics of valuating a business with a limited lifespan. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 339-345. ISSN 1804-7890.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The specifics of valuating a business with a limited lifespan
Název česky Specifika oceňování podniku s omezenou životností
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana ROWLAND (203 Česká republika, domácí) a Petr ŠULEŘ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic, Magnanimitas, 2019, 1804-7890.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001683
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000507312800060
Klíčová slova česky oceňování podniků; metody oceňování založené na výnosech; podniky s omezenou životností; princip nepřetržitého trvání
Klíčová slova anglicky business valuation; earnings based valuation methods; businesses with limited lifespan; going concern principle
Štítky FIP_1, RIV19, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:18.
Anotace
The present article deals with the situation of non-compliance with the principle of the going concern company, where the valuation is still profitable but with a limited lifespan, which is determined by the external conditions already known at the time of valuation. This article then deals with the valuation of a selected limited-lifespan business. In conclusion, the value of the selected business should be established, with an emphasis on the limited lifetime of the business.
Anotace česky
Tento článek se zabývá situací nedodržení principu společnosti nepřetržitého trvání, kdy je ocenění stále ziskové, ale s omezenou životností, což je určeno vnějšími podmínkami známými již v době ocenění. Tento článek se poté zabývá oceňováním vybraného podniku s omezenou životností. Závěrem je třeba stanovit hodnotu vybraného podniku s důrazem na omezenou životnost podniku.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
The_specifics_of_valuating_a_business_with_a_limited_lifespan.pdf   Verze souboru Palokha, A. 6. 2. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Anna Palokha, učo 18083
  • osoba Mgr. Petr Šuleř, PhD., učo 24786
  • osoba prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., učo 4017
  • osoba Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD., učo 6614
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 23. 11. 2020 17:32