VRBKA, Jaromír, Petr JUNGA and Tomáš KRULICKÝ. Methodology for determining the rate of return on rental of built-up land. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 2, p. 364-370. ISSN 1804-7890.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Methodology for determining the rate of return on rental of built-up land
Name in Czech Metodika ke stanovení míry výnosu z pronájmu zastavěného pozemku
Authors VRBKA, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr JUNGA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Tomáš KRULICKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic, Magnanimitas, 2019, 1804-7890.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001681
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
UT WoS 000507312800064
Keywords (in Czech) obvyklé nájemné; simulovaná metoda nájemného; zastavěná plocha
Keywords in English usual rent; simulated rent method; built-up land
Tags FIP_2, RIV19, WOS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 22/4/2020 14:17.
Abstract
The aim of the paper is to compile a valid methodology for determining the usual amount of rent for 2016 and verify this procedure on a model example. For the determination of the usual amount of rent for the use of built-up land in 2016, the so-called simulated rent method was used, which is based on the rate of performance of immovable properties. The immovable property performance for 2016 was set at 5%. The usual amount of annual rent for a model built-up land should be, according to the usual prices from 2016, CZK 33,809 according to the used method.
Abstract (in Czech)
Cílem příspěvku je sestavit platnou metodiku pro stanovení obvyklé výše nájemného za rok 2016 a ověřit tento postup na vzorovém příkladu. Pro stanovení obvyklé výše nájemného za využití zastavěného pozemku v roce 2016 byla použita tzv. Metoda simulovaného nájemného, která je založena na míře plnění nemovitého majetku. Realizace nemovitostí v roce 2016 byla stanovena na 5 %. Obvyklá výše ročního nájemného za modelovou zastavěnou půdu by měla být podle obvyklých cen od roku 2016 a podle použité metody 33 809 Kč.
PrintDisplayed: 8/8/2022 12:01