ROWLAND, Zuzana, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Jan HEJDA. Determining the market value of the enterprise using the modified methodof capitalized net incomes and Metfessel allocation of input data. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 305-310. ISSN 1804-7890.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Determining the market value of the enterprise using the modified methodof capitalized net incomes and Metfessel allocation of input data
Název česky Stanovení tržní hodnoty subjektu pomocí modifikované metody kapitalizovaných čistých výnosů a Metfesselovy alokace vstupních dat
Autoři ROWLAND, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí), Veronika MACHOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jakub HORÁK (203 Česká republika, domácí) a Jan HEJDA (203 Česká republika).
Vydání Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic, Magnanimitas, 2019, 1804-7890.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001677
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000507312800054
Klíčová slova česky metoda kapitalizovaných čistých příjmů; očekávané roční investiční úsilí; náklady práce; tržní hodnota; alternativní náklady vlastního kapitálu
Klíčová slova anglicky method of capitalized net incomes; expected annual investment efforts; labour costs; market value; alternative costs of the equity
Štítky FIP_2, RIV19, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:15.
Anotace
The aim of this article is to modify methods of capitalized net incomes in order to determine the market value of the enterprise; the market value is subsequently applied to a specific model case of a healthcare facility. The modifications in question represent the determination of the expected annual investment efforts for a smooth running of the enterprise and a modification of labour costs according to the information portal of average earnings in a specific sector. The input data for determining the permanently removable net income are modified according to Metfessel allocation.
Anotace česky
Cílem tohoto článku je upravit metodu kapitalizovaných čistých příjmů za účelem stanovení tržní hodnoty podniku; tržní hodnota je následně aplikována na konkrétní modelový případ zdravotnického zařízení. Tyto úpravy představují stanovení očekávaného ročního investičního úsilí pro hladký chod podniku a úpravu nákladů práce podle informačního portálu průměrného výdělku v konkrétním sektoru. Vstupní data pro stanovení trvale odstranitelného čistého příjmu jsou upravena podle Metfesselovy alokace.
VytisknoutZobrazeno: 24. 10. 2021 23:26