MAROUŠEK, Josef, Otakar STRUNECKÝ a Vojtěch STEHEL. Biochar farming: defining economically perspective applications. Clean Technologies and Environmental Policy. Berlin, Německo: Springer Verlag, 2019, roč. 21, č. 7, s. 1389-1395. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-019-01728-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Biochar farming: defining economically perspective applications
Název česky Zemědělství s biocharty: definování ekonomicky perspektivních aplikací
Autoři MAROUŠEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí), Otakar STRUNECKÝ (703 Slovensko, domácí) a Vojtěch STEHEL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Clean Technologies and Environmental Policy, Berlin, Německo, Springer Verlag, 2019, 1618-954X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10511 Environmental sciences
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001615
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s10098-019-01728-7
UT WoS 000485475900003
Klíčová slova česky Biochar; Půda; Ekonomika; Živiny; Řízení procesu
Klíčová slova anglicky Biochar; Soil; Economy; Nutrients; Process management
Štítky FYS, RIV19, SCOPUS, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 15:01.
Anotace
Biochar refers to the high-carbon, black fine-grained product of biomass pyrolysis. Independent studies repeatedly confirmed that its incorporation into arable land is a reliable carbon sequestration method that significantly improves soil quality. The latest development leads to a reduction in the production cost (-10 to 30USDt(-1)); however, the use of biochar in commercial agriculture remains scarce. The reason is that biochar can substitute lower-quality charcoals (150-300USDt(-1)). Therefore, farmers tend to sell their biowaste for energy purposes, respectively, preferring a quick profit over the forgotten soil-improving practices, which hold long-term benefits. A review of the current state of the art was performed in order to search directions toward the most profitable biochar farming applications. There are indications that a promising direction might be its on-farm production followed by on-farm use and nutrient recycling, or more precisely, special fertilization applications.
Anotace česky
Biochar se vztahuje na vysoce uhlíkový, jemně zrnitý produkt pyrolýzy biomasy. Nezávislé studie opakovaně potvrdily, že jeho začlenění do orné půdy je spolehlivou metodou sekvestrace uhlíku, která výrazně zlepšuje kvalitu půdy. Nejnovější vývoj vede ke snížení výrobních nákladů (-10 až 30USDt (-1)); použití biochartu v komerčním zemědělství však zůstává vzácné. Důvod je ten, že biochar může nahradit uhlí nižší kvality (150-300USDt (-1)). Zemědělci proto mají tendenci prodávat svůj biologický odpad pro energetické účely, resp. Upřednostňují rychlý zisk před zapomenutými postupy zlepšování půdy, které mají dlouhodobý přínos. Byl proveden přezkum současného stavu techniky, aby bylo možné hledat směry k nejziskovějším aplikacím v zemědělství na výrobu biopaliva.
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 04:46