OPRŠAL, Ivo. MODELLING OF LOCAL ROCK-SLOPE MICRO-DEFORMATIONS AND TILTS AT ALPE DI ROSCIORO, SWITZERLAND. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 1.1. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. p. 885-892. ISBN 978-619-7408-35-5. doi:10.5593/sgem2018/1.1/S05.110.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name MODELLING OF LOCAL ROCK-SLOPE MICRO-DEFORMATIONS AND TILTS AT ALPE DI ROSCIORO, SWITZERLAND
Name in Czech MODELOVÁNÍ LOKÁLNÍCH MIKRODEFORMACÍ A NÁKLONŮ V ALPE DI ROSCIORO, ŠVÝCARSKO
Authors OPRŠAL, Ivo (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1.1. Sofia, Bulgaria, International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, p. 885-892, 8 pp. 2018.
Publisher International Multidisciplinary Scientific Geoconference
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10505 Geology
Country of publisher Bulgaria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001609
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-619-7408-35-5
ISSN 1314-2704
Doi http://dx.doi.org/10.5593/sgem2018/1.1/S05.110
Keywords (in Czech) Nestabilita skalního svahu; modelování konečnými diferencemi; směrové deformace; mikrodeformace; mikronáklony
Keywords in English Rock slope instability; finite difference modeling; directional deformations; micro deformations; micro tilt
Tags KPV1, RIV19, SCOPUS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 6/11/2019 08:32.
Abstract
The low-frequency finite-difference method is used to compute small local deformation of the rock slope instability Alpe di Roscioro, Switzerland. This retrogressively unstable mass failed multiply, with last large catastrophic event in 2012, when approximately 210 000 cubic meters of rock had collapsed towards Preonzo village.
Abstract (in Czech)
Malé lokální deformace nestabilního skalního svahu v Alpe di Roscioro, Švýcarsko, jsou modelovány nízkofrekvenční variantou metody konečných diferencí. Na tomto nestabilním útvaru nastalo v minulosti několikrát řícení skalního svahu s nejsilnějším jevem v r. 2012, kdy došlo ke kolapsu cca 210 000 krychlových metrů horniny směrem k vesnici Preonzo.
PrintDisplayed: 4/2/2023 06:55