VRBKA, Jaromír, Veronika MACHOVÁ, Jan MAREČEK a Jakub HORÁK. Determining the market rent of a medical facility on a specific example. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 330-334. ISSN 1804-7890.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Determining the market rent of a medical facility on a specific example
Název česky Stanovení tržního nájemného zdravotnického zařízení na konkrétním příkladu
Autoři VRBKA, Jaromír (203 Česká republika, garant, domácí), Veronika MACHOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan MAREČEK (203 Česká republika, domácí) a Jakub HORÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic, Magnanimitas, 2019, 1804-7890.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001558
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000474385400060
Klíčová slova česky ocenění společnosti; goodwill; tržní nájemné; zdravotnické zařízení
Klíčová slova anglicky company valuation; goodwill; market rent; medical facility
Štítky MIE, RIV19, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 22. 4. 2020 14:22.
Anotace
The aim of this paper is to determine the value of market rent and to assess the differences in valuation of the healthcare business. For the purposes of this paper, a gynecological clinic is used as a medical facility, using the complete documentation of the facility. The property method is used for valuation purposes.
Anotace česky
Cílem tohoto článku je zjistit hodnotu tržního nájemného a posoudit rozdíly v oceňování zdravotnického podniku. Pro účely tohoto článku je používána gynekologická klinika jako zdravotnické zařízení s využitím úplné dokumentace zařízení. Pro účely ocenění je použita majetková metoda.
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2021 14:01