CHLÁDEK, Petr, Dana SMETANOVÁ a Srećko KRILE. ON SOME ASPECTS OF GRAPH THEORY FOR OPTIMAL TRANSPORT AMONG MARINE PORTS. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, Katowice, Poland: Faculty of Transport of Silesian University of Technology. Silesian University of Technology, 2018, roč. 101, č. 2018, s. 37-45. ISSN 0209-3324. doi:10.20858/sjsutst.2018.101.4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ON SOME ASPECTS OF GRAPH THEORY FOR OPTIMAL TRANSPORT AMONG MARINE PORTS
Název česky Několik aspektů teorie grafů pro optimální transport mezi námořními přístavy
Autoři CHLÁDEK, Petr (203 Česká republika, garant), Dana SMETANOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Srećko KRILE.
Vydání Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, Katowice, Poland, Faculty of Transport of Silesian University of Technology. Silesian University of Technology, 2018, 0209-3324.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10102 Applied mathematics
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001550
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.20858/sjsutst.2018.101.4
UT WoS 000475496700004
Klíčová slova česky Problém obchodního cestujícího; teorie grafů; minimální kostra, námořní přístavy
Klíčová slova anglicky Travelling Salesman Problem; graph theory; minimum spanning tree; marine ports
Štítky AMT, RIV19, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 15:16.
Anotace
This paper is devoted to the Travelling Salesman Problem as applied to Czechoslovak ocean shipping companies and their marine ports on the Black Sea. The shortest circular path around these ports is found and discussed. Formulation of the problem accounts for the fact that distances between the individual cities are not the same in both directions. The consequences that arise from this situation are studied. The used algorithms are based on graph theory and standard logistic methods. In addition, the results are compared with the results obtained by using a minimum spanning tree algorithm.
Anotace česky
Tento článek je věnován Problému obchodního cestujícího aplikovaného na československé námořní společnosti a jejich námořní přístavy na pobřeží Černého moře. Nejkratší kruhová cesta kolem těchto přístavů je nalezena a diskutována. Formulace problému odpovídá skutečnosti, že vzdálenosti mezi jednotlivými městy nejsou v obou směrech stejné. Následky, které z této situace vyplývají, jsou studovány. Použité algoritmy jsou založeny na teorii grafů a standardních logistických metodách. Kromě toho jsou výsledky porovnány s výsledky získanými pomocí algoritmu minimální kostry.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
037_SJSUTST101_2018_Chladek_Smetanova_Krile.pdf   Verze souboru Šanderová, M. 12. 8. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petr Chládek, Ph.D., učo 10608
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba Mgr. Milada Šanderová, učo 25742
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 11. 2020 23:15