SMETANOVÁ, Dana. Higher Order Hamiltonian Systems with Generalized Legendre Transformation. Mathematics, BASEL, SWITZERLAND: MDPI, 2018, roč. 6, č. 9, s. nestránkováno. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math6090163.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Higher Order Hamiltonian Systems with Generalized Legendre Transformation
Název česky Hamiltonovy systémy vyšších řádů se zobecněnou Legendreovou transformací
Autoři SMETANOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Mathematics, BASEL, SWITZERLAND, MDPI, 2018, 2227-7390.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001545
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.3390/math6090163
UT WoS 000448141200022
Klíčová slova česky Hamiltonovy rovnice; Lagrangián; regulární a silně regulární systémy
Klíčová slova anglicky Hamilton equations; Lagrangian; regular and strongly regular systems
Štítky MAT_1, RIV19, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 22. 4. 2020 14:46.
Anotace
The aim of this paper is to report some recent results regarding second order Lagrangians corresponding to 2nd and 3rd order Euler–Lagrange forms. The associated 3rd order Hamiltonian systems are found. The generalized Legendre transformation and geometrical correspondence between solutions of the Hamilton equations and the Euler–Lagrange equations are studied. The theory is illustrated on examples of Hamiltonian systems satisfying the following conditions: (a) the Hamiltonian systemis strongly regular and the Legendre transformation exists; (b) the Hamiltonian systems strongly regular and the Legendre transformation does not exist; (c) the Legendre transformation exists and the Hamiltonian system is not regular but satisfies a weaker condition.
Anotace česky
V příspěvku jsou prezentovány nedávné výsledky týkající se Lagrangiánů druhého řádu s Eulerovou-Lagrangeovou formou 2. nebo 3. řádu. Jsou zde nalezeny Hamiltonovské systémy 3. řádu. Zobecněná Legendreova transformace a geometrická korespondence mezi řešení Hamiltonovými a Eulerovými-Lagrangeovými rovnicemi jsou studovány. Tato teorie je ilustrována na příkladech Hamiltonovských systémů splňujících následující podmínky: (a) Hamiltonův systém je silně regulární a Legendreova transformace existuje; (b) Hamiltonovský systém je silně regulární a Legendreova transformace neexistuje; c) Legendreova transformace existuje a Hamiltonovský systém není regulární, ale splňuje slabší podmínky.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
mathematics-06-00163_smetanova.pdf   Verze souboru Šanderová, M. 10. 7. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba Mgr. Milada Šanderová, učo 25742
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 11. 2020 23:40