VRBKA, Jaromír, Zuzana ROWLAND a Petr ŠULEŘ. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the development of the EU and the PRC trade balance. In Horák, J. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 13 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101031.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Comparison of neural networks and regression time series in estimating the development of the EU and the PRC trade balance
Název česky Porovnání neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje obchodní bilance EU a ČLR
Autoři VRBKA, Jaromír (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana ROWLAND (203 Česká republika, domácí) a Petr ŠULEŘ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Les Ulis, France, SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018), od s. nestránkováno, 13 s. 2019.
Nakladatel EDP Sciences
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001516
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-2-7598-9063-7
Doi http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20196101031
UT WoS 000467727800031
Klíčová slova česky obchodní bilance; export a import; lineární regrese; neuronové sítě
Klíčová slova anglicky trade balance; export and import; linear regression; neural networks
Štítky MAE, RIV19, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 7. 6. 2019 10:54.
Anotace
This paper aims to compare two useful methods, namely the accuracy of time series alignment through regression analysis and artificial neural networks, to assess the evolution of the EU and the People's Republic of China trade balance. The most appropriate curve is selected from the linear regression, and from the neural networks three useful neural structures are selected.
Anotace česky
Cílem tohoto příspěvku je porovnat dvě užitečné metody, a to přesnost vyrovnání časových řad pomocí regresní analýzy a umělých neuronových sítí, s cílem posoudit vývoj obchodní bilance EU a Čínské lidové republiky. Nejvhodnější křivka je vybrána z lineární regrese, z neuronových sítí jsou vybrány tři užitečné neuronové struktury.
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2021 15:37