Informační systém VŠTE
VRBKA, Jaromír a Zuzana ROWLAND. Assessing of financial health of companies engaged in mining and extraction using methods of complex evaluation of enterprises. In Ashmarina, S., Vochozka, M. Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics. Cham, Switzerland: Springer, 2019. s. 321-333. ISBN 978-3-030-11753-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Assessing of financial health of companies engaged in mining and extraction using methods of complex evaluation of enterprises
Název česky Hodnocení finančního zdraví společností zabývajících se těžbou a dobýváním pomocí metod komplexního hodnocení podniků
Autoři VRBKA, Jaromír (203 Česká republika, garant, domácí) a Zuzana ROWLAND (203 Česká republika, domácí).
Vydání Cham, Switzerland, Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics, od s. 321-333, 13 s. 2019.
Nakladatel Springer
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001483
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-3-030-11753-5
Klíčová slova česky metody komplexního hodnocení podniku; finanční zdraví; bankrotní a bonitní modely; ekonomická přidaná hodnota (EVA); charakteristika odvětví
Klíčová slova anglicky comprehensive enterprise evaluation methods; financial health; bankruptcy and creditworthiness models; economic value added (EVA); industry characteristics
Štítky FIP_1, RIV19, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 30. 4. 2019 10:04.
Anotace
The aim of this paper is to evaluate the financial health of an average mining and quarrying enterprise using comprehensive enterprise evaluation methods. Data of companies in this industry is used – specifically, the financial statements for 2012-2016. It is the average enterprise for which bankruptcy and creditworthiness models are applied.
Anotace česky
Cílem tohoto článku je zhodnotit finanční zdraví průměrného podniku zabývajícího se těžbou a dobýváním pomocí metod komplexního hodnocení podniků. Použita jsou data o podnicích v tomto odvětví – konkrétně výkazy účetních závěrek za roky 2012-2016. Je určen průměrný podnik, na který jsou aplikovány bankrotní a bonitní modely.
Zobrazeno: 20. 1. 2021 04:14