VRBKA, Jaromír and Zuzana ROWLAND. Assessing of financial health of companies engaged in mining and extraction using methods of complex evaluation of enterprises. In Ashmarina, S., Vochozka, M. Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics. Cham, Switzerland: Springer, 2019. p. 321-333. ISBN 978-3-030-11753-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Assessing of financial health of companies engaged in mining and extraction using methods of complex evaluation of enterprises
Name in Czech Hodnocení finančního zdraví společností zabývajících se těžbou a dobýváním pomocí metod komplexního hodnocení podniků
Authors VRBKA, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Cham, Switzerland, Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics, p. 321-333, 13 pp. 2019.
Publisher Springer
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001483
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-3-030-11753-5
Keywords (in Czech) metody komplexního hodnocení podniku; finanční zdraví; bankrotní a bonitní modely; ekonomická přidaná hodnota (EVA); charakteristika odvětví
Keywords in English comprehensive enterprise evaluation methods; financial health; bankruptcy and creditworthiness models; economic value added (EVA); industry characteristics
Tags FIP_1, RIV19, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 30/4/2019 10:04.
Abstract
The aim of this paper is to evaluate the financial health of an average mining and quarrying enterprise using comprehensive enterprise evaluation methods. Data of companies in this industry is used – specifically, the financial statements for 2012-2016. It is the average enterprise for which bankruptcy and creditworthiness models are applied.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto článku je zhodnotit finanční zdraví průměrného podniku zabývajícího se těžbou a dobýváním pomocí metod komplexního hodnocení podniků. Použita jsou data o podnicích v tomto odvětví – konkrétně výkazy účetních závěrek za roky 2012-2016. Je určen průměrný podnik, na který jsou aplikovány bankrotní a bonitní modely.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Assessing_of_financial_health_of_companies_engaged_in_mining_and_extract....pdf   File version Hynešová, E. 30/4/2019

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD., učo 10761
  • a concrete person Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
  • a concrete person Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD., učo 6614
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 31/7/2021 23:15