SHAKHOVSKA, Natalyia, Roman HOLOSHCHUK, Solomia HOLOSHCHUK, Oleh KOSAR, Roman DANEL a Michal ŘEPKA. The Sequential Associative Rules Analysis of Patient's Physical Characteristics. In Ľvovská polytechnická národná univerzita, Ukrajina. Proceedings of the 1st International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018). 2255. vyd. Lvov: Ľvovská polytechnická národná univerzita, Ukrajina, 2018. s. 82-92. ISSN 1613-0073.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Sequential Associative Rules Analysis of Patient's Physical Characteristics
Název česky Analýza sekvenčních asociativních pravidel fyzikální charakteristiky pacienta
Autoři SHAKHOVSKA, Natalyia (804 Ukrajina, garant), Roman HOLOSHCHUK (804 Ukrajina), Solomia HOLOSHCHUK (804 Ukrajina), Oleh KOSAR (804 Ukrajina), Roman DANEL (203 Česká republika, domácí) a Michal ŘEPKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2255. vyd. Lvov, Proceedings of the 1st International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018), od s. 82-92, 11 s. 2018.
Nakladatel Ľvovská polytechnická národná univerzita, Ukrajina
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20602 Medical laboratory technology ;
Stát vydavatele Ukrajina
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001415
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1613-0073
Klíčová slova česky sekvenční asociativní pravidla; umělá inteligence; podpora; důvěra; sekvenční analýza
Klíčová slova anglicky sequential associative rules; artificial intelligence; support; confidence; sequential analysis
Štítky ENE, RIV18, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 14. 3. 2019 10:35.
Anotace
The sequential associative rules method creating are described. The difference between classical associative rules and sequential associative rules is given. The patient medical data is analyzed. The main associative rules characteristics are given. For modified AprioriTID method unique identifier for the patient set of patient analyzes has been entered. Additional numerical attributes of the investigated objects are indicated. The distinction between associative rules and sequential analysis is given. The analysis of the results of well-known methods and developed method is given.
Anotace česky
Jsou popsány metody tvorby sekvenčních asociativních pravidel.rozdíl mezi klasickými asociativními pravidly a sekvenčními asociativními pravidly jedána. Analyzují se lékařská data pacienta. Hlavní charakteristiky asociativních pravideljsou uvedeny. Pro modifikovanou metodu Apriori TID jedinečný identifikátor pro pacientasoubor pacientských analýz. Další numerické atributy zkoumané objekty jsou označeny. Rozlišení mezi asociativními pravidlya sekvenční analýza. Analýza výsledků známých metoda vyvinutá metoda.
VytisknoutZobrazeno: 25. 1. 2022 00:53