MACHOVÁ, Veronika and Jaromír VRBKA. Value generators for businesses in agriculture. In Löster, Tomáš; Pavelka, Tomáš. The 12th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. Praha, Česká republika: Libuše Macáková, Melandrium, 2018. p. 1123-1132, 11 pp. ISBN 978-80-87990-14-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Value generators for businesses in agriculture
Name in Czech Generátory hodnoty pro podniky v zemědělství
Authors MACHOVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor) and Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praha, Česká republika, The 12th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings, p. 1123-1132, 11 pp. 2018.
Publisher Libuše Macáková, Melandrium
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001398
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87990-14-8
UT WoS 000455809400112
Keywords (in Czech) generátory hodnoty; zemědělství; EVA equity; umělé neuronové sítě; hodnotový management
Keywords in English value generators; agriculture; EVA equity; artificial neural networks; value management
Tags FIP_2, RIV18, WOS
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 20/2/2019 11:11.
Abstract
The aim of this article is to identify generators of the value of businesses in agriculture in the Czech Republic, provided that we measure the value of an enterprise using an EVA equity indicator. For each enterprise, EVA equity is calculated, using Statistica software with the automated artificial neural network tool. Based on the sensitivity analysis, the most important items of financial statements that are most involved in the value of businesses in agriculture are identified.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto článku je identifikovat generátory hodnoty podniků v zemědělství v České republice za předpokladu, že měříme hodnotu podniku pomocí ukazatele EVA. Pro každý podnik je kalkulována vlastní hodnota EVA equity, a to za pomoci softwaru Statistica s nástrojem automatické neuronové sítě pro analýzu. Na základě analýzy citlivosti jsou identifikovány nejdůležitější položky finančních výkazů, které se nejvíce podílejí na hodnotě podniků v zemědělství.
PrintDisplayed: 24/10/2021 08:41