KHASAEV, Gabibulla, Marek VOCHOZKA and Jaromír VRBKA. Creating a comprehensive enterprise evaluation method. 1st ed. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2018. 174 pp. ISBN 978-80-7468-136-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Creating a comprehensive enterprise evaluation method
Name in Czech Tvorba metody komplexního hodnocení podniku
Authors KHASAEV, Gabibulla (643 Russian Federation, guarantor), Marek VOCHOZKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. České Budějovice, 174 pp. 2018.
Publisher Institute of Technology and Business in České Budějovice
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001366
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-136-3
Keywords (in Czech) komplexní hodnocení podniku; makroekonomické indikátory; umělé neuronové sítě; stavební průmysl; finanční závěrky; finanční analýza; klasifikační analýza; Kohonenovy sítě
Keywords in English comprehensive enterprise evaluation; macroeconomic indicators; artificial neural networks; construction industry; financial statements; financial analysis; classification analysis; Kohonen networks
Tags FIP_1, RIV18
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 3/1/2019 11:51.
Abstract
The monograph solves negatives of existing methods using a more sophisticated method based on artificial neural networks. The main aim of the monograph is to find a suitable neuron structure, which is able to predict the creditworthiness, or bankruptcy of the company, for the construction industry in the Czech Republic. The neural structure takes into account selected macroeconomic indicators. The monograph also focuses on the fulfillment of several other objectives and the evaluation of the three research questions. For this purpose, it is divided in its essence into two parts - theory and application.
Abstract (in Czech)
Monografie řeší negativy stávajících metod pomocí sofistikovanější metody založené na umělých neuronových sítích. Hlavním cílem této monografie je najít vhodnou neuronovou strukturu, která dokáže předvídat bonitu či bankrot společnosti, a to pro stavební průmysl v České republice. Neuronová struktura zohledňuje vybrané makroekonomické ukazatele. Monografie se zaměřuje také na splnění několika dalších cílů a hodnocení tří výzkumných otázek. Pro tento účel je v podstatě rozdělena do dvou částí - teoretická a aplikační.
PrintDisplayed: 26/10/2021 16:36