Informační systém VŠTE
KABOURKOVÁ, Kristina. Produkce olejnin v České Republice. Charakteristika účtování olejnin v podniku zemědělské prvovýroby. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 65-73. ISSN 1214-4967.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Produkce olejnin v České Republice. Charakteristika účtování olejnin v podniku zemědělské prvovýroby
Název česky Produkce olejnin v České Republice. Charakteristika účtování olejnin v podniku zemědělské prvovýroby
Název anglicky Oil production in the Czech Republic. The characteristics of the accounting of olive oils in the agricultural premises
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina.
Vydání Auspicia, České Budějovice, VŠERS, 2018, 1214-4967.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50205 Accounting
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky produkce olejnin; účtování; oceňování
Klíčová slova anglicky oilseed production; accounting; valuation
Štítky ERIH, FUC
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 18. 12. 2018 14:36.
Anotace
Příspěvek charakterizuje produkci nejdůležitějších olejnin, které byly pěstovány v České republice, v marketingovém roce 1992/93 až 2016/17. Bylo zjištěno, že ve sledovaném období se navýšily sklizňové plochy i vyprodukované množství řepky olejné, slunečnice, máku setého i sóji luštinaté. V případě lnu setého plocha i vyprodukované množství zůstalo na stejné úrovni, u hořčice došlo ke snížení sklizňových ploch i vyprodukovaného množství v tunách. Dále je porovnáváno účtování těchto plodin v podniku zemědělské prvovýroby dle českých předpisů a dle Mezinárodních účetních standardů. Je zjištěno, že oceňování i účtování této produkce je odlišné. Autorka též upozorňuje na změnu českých účetních předpisů, k níž došlo od roku 2016. Domnívá se, že staré, dnes již neplatné postupy lépe odrážely realitu a byly v souladu se zákonem o účetnictví, na rozdíl od postupů nových.
Anotace anglicky
The contribution is characterized by the production of the most important oil crops grown in the Czech Republic in the marketing years from 1992/93 to 2016/17. It was found that the harvest areas and the quantities of oilseed rape, sunflower, poppy seed and soybean were increased during the reporting period. In the case of flax grown, the quantity produced also remained at the same level, with the mustard reducing both the harvested area and the quantity produced in tonnes. It is also compared the accounting of these crops in the agricultural primary production enterprise according to the Czech regulations and the International Accounting Standards. It is found that the valuation and accounting of this production is different. The author also draws attention to the change in Czech accounting rules since 2016. He believes that the old, now invalid procedures better reflected reality and were in line with the Accounting Act, unlike the new procedures.
Zobrazeno: 24. 10. 2021 12:07