KMECOVÁ, Iveta and Dana SMETANOVÁ. Investigating the dependencies of business potential of university students. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. p. 733-739. ISBN 978-0-9860419-9-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Investigating the dependencies of business potential of university students
Name in Czech Zkoumání závislosti podnikatelského potenciálu vysokoškolštích studentů
Authors KMECOVÁ, Iveta (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) and Dana SMETANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Madrid, Spain, Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, p. 733-739, 7 pp. 2017.
Publisher International Business Information Management Association (IBIMA)
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/17:00001289
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-0-9860419-9-0
Keywords (in Czech) Podnikatelský potenciál; Podnikání; Vysokoškolští studenti
Keywords in English Business potencial; Entrepreneurship; University students
Tags BAK, DIS, PRI, RIV18, RLZ_a, SCOPUS, TIM_a, ZP_MVZ_a, ZP_SOC_a, ZP_STV
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 6/9/2018 11:10.
Abstract
The paper is focused on the issue of business potential. The objective is to point out the need of investigating business talent and business potential, which are prerequisites for successful business activities. In the article there is presented results of researching statistical independencies between selected questions of the questionnaire investigation. The practical part of the paper examines the data concerning the business potencial of university students which are evaluated by means of the independence test.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zaměřuje na problematiku podnikatelského potenciálu. Cílem je poukázat na potřebu zkoumání podnikateslkých vloh a podnikatelského potenciálu, které jsou předpokladem pro úspěšné podnikatelské aktivity. V příspěvku jsou prezentovány výsledky výzkumu statistické nezávislosti mezi vybranými orázkami dostazníkového průzkumu. Praktická část příspěvku zkoumá údaje týkající se podnikatelského potenciálu vysokoškolských studentů, které jsou hodnoceny pomocí testu nezávislosti
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
clanek_2-_Investigating_the_Dependencies_30_IBIMA.pdf   File version Hynešová, E. 6/9/2018

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • a concrete person Ing. Iveta Kmecová, PhD., učo 15372
  • a concrete person Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 28/1/2021 02:50