PANDOVÁ, Iveta, Anton PANDA, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Milena KUŠNEROVÁ a Zuzana PALKOVÁ. "Use of Sorption of Copper Cations by Clinoptilolite for Wastewater Treatment ". International Journal of Environmental Research and Public Health. Switzerland: MDPI, 2018, roč. 15, č. 7, s. 1-12, 13 s. ISSN 1660-4601.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "Use of Sorption of Copper Cations by Clinoptilolite for Wastewater Treatment "
Název česky Použití sorpce mědi kationtů klinoptilolitem pro úpravu odpadních vod
Autoři PANDOVÁ, Iveta (203 Česká republika, garant), Anton PANDA (203 Česká republika), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí), Milena KUŠNEROVÁ (203 Česká republika, domácí) a Zuzana PALKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání International Journal of Environmental Research and Public Health, Switzerland, MDPI, 2018, 1660-4601.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10511 Environmental sciences
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001273
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky odpadní voda; životní prostředí; kationty mědi; sorpce; zeolity
Klíčová slova anglicky wastewater; environment; copper cations; sorption; zeolites
Štítky EDS, RIV18, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 14. 8. 2018 10:49.
Anotace
This paper from the field of environmental chemistry offers an innovative use of sorbents in the treatment of waste industrial water. Various industrial activities, especially the use of technological fluids in machining, surface treatment of materials, ore extraction, pesticide use in agriculture, etc., create wastewater containing dangerous metals that cause serious health problems. This paper presents the results of studies of the natural zeolite clinoptilolite as a sorbent of copper cations. These results provide the measurement of the sorption kinetics as well as the observed parameters of sorption of copper cations from the aquatic environment to the clinoptilolite from a promising Slovak site. The effectiveness of the natural sorbent is also compared with that of certain known synthetic sorbents.
Anotace česky
Tento článek z oblasti environmentální chemie nabízí inovativní využití sorbentů při zpracování odpadní průmyslové vody. Různé průmyslové činnosti, zejména použití technologických kapalin v obrábění, povrchová úprava materiálů, těžba rudy, používání pesticidů v zemědělství apod. vytvářejí odpadní vody obsahující nebezpečné kovy, které způsobují vážné zdravotní problémy. Tento příspěvek uvádí výsledky studií přírodního zeolitu klinoptilolitu jako sorbentu měďnatých kationtů. Článek obsahuje výsledky měření kinetiky sorpce a sledovaných parametrů sorpce měďnatých kationů z vodního prostředí klinoptilolitu ze známého slovenského naleziště. Účinnost přírodního sorbentu byla porovnávána s účinností některých známých syntetických sorbentů.
VytisknoutZobrazeno: 5. 2. 2023 05:52