VOCHOZKA, Marek, Gabibulla KHASAEV, Jan MAREČEK, Jaromír VRBKA and Veronika MACHOVÁ. Inventory management in manufacturing company. 1st. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics, 2018. 142 pp. ISBN 978-80-7468-123-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inventory management in manufacturing company
Name in Czech Řízení zásob ve výrobním podniku
Authors VOCHOZKA, Marek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Gabibulla KHASAEV (643 Russian Federation), Jan MAREČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Veronika MACHOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1st. České Budějovice, 142 pp. 2018.
Publisher Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50202 Applied Economics, Econometrics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001258
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-123-3
Keywords (in Czech) zásoby; řízení; podnik; umělé neuronové sítě; časové řady
Keywords in English inventory; management; company; artificial neural networks; time series
Tags FIP_1, RIV18
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 3/7/2018 10:00.
Abstract
Inventory plays a very important role in the business. It is the job of the company's management to find a certain optimum, the amount of inventory that generates as little maintenance cost as possible, while ensuring the smoothness of production. This publication aims to analyze inventory management capabilities using artificial intelligence, specifically artificial neural networks.
Abstract (in Czech)
Zásoby hrají v podnikání velmi důležitou roli. Úkolem vedení společnosti je určit optimální množství zásob, které vytvářejí co nejmenší náklady na držení, a zároveň zajišťují plynulost výroby. Cílem této publikace je analyzovat možnosti řízení zásob pomocí umělé inteligence, konkrétně umělých neuronových sítí.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Inventory_management_in_manufacturing_company.pdf   File version Mikšíková, B. 25/6/2018

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD., učo 10761
  • a concrete person Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534
  • a concrete person prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c., učo 4017
  • a concrete person Jan Mareček, učo 4178
  • a concrete person Ing. Veronika Machová, MBA, učo 5222
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 28/9/2021 23:46