POPÍLKOVÁ, Markéta, Romana PÍCHOVÁ, Kristina KABOURKOVÁ and Lukáš POLANECKÝ. Nákup a řízení zásob: vysokoškolská skripta (Purchase and inventory management). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 117 pp. ISBN 978-80-7468-124-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nákup a řízení zásob: vysokoškolská skripta
Name in Czech Nákup a řízení zásob: vysokoškolská skripta
Name (in English) Purchase and inventory management
Authors POPÍLKOVÁ, Markéta, Romana PÍCHOVÁ, Kristina KABOURKOVÁ and Lukáš POLANECKÝ.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 117 pp. 2017.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-124-0
Keywords (in Czech) nákup, řízení zásob
Keywords in English purchase, inventory management
Tags NRZ
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 20/6/2018 12:30.
Abstract
Text je povinnou literaturou k předmětu „Nákup a řízení zásob“ a jeho cílem je umožnit studentům získat znalosti z oblasti nákupu a řízení zásob. Obsahem předmětu je studenty seznámit s pojetím a funkcemi podnikového nákupu a zásobování. Naučit je řídit zásoby v podmínkách jistoty i nejistoty, tzn. umět aplikovat zásobovací modely, znát metody a techniky moderního řízení zásob.
Abstract (in English)
The text is a compulsory literature on the subject of "Purchasing and managing inventory" and aims to enable students to acquire knowledge of purchasing and inventory management. Learning outcomes of the course unit Students will acquaint with the concepts and functions of corporate purchasing and supply. To learn to manage inventory under conditions of certainty and uncertainty, to be able to apply supply models, to know methods and techniques of modern inventory management.
PrintDisplayed: 30/11/2021 09:38