NÁHLÍK, Tomáš. COMPARISON OF CONTRASTING METHOD BASED ON LOCAL CONTRAST MEASUREMENT. Communications Scientific Letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - Publishing House of University if Zilina, 2017, vol. 19, No 3, p. 83-87. ISSN 1335-4205.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name COMPARISON OF CONTRASTING METHOD BASED ON LOCAL CONTRAST MEASUREMENT
Name in Czech Porovnání kontrastovacích metod na základě měření lokálního kontrastu v obraze
Authors NÁHLÍK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Communications Scientific Letters of the University of Žilina, Žilina, EDIS - Publishing House of University if Zilina, 2017, 1335-4205.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10200 1.2 Computer and information sciences
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/17:00001439
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) TEM obrázky; měření lokálního kontrastu; porovnání obrazu; biologické vzorky; SNR
Keywords in English TEM images; local contrast measurement; image comparison; biological samples; SNR
Tags FYS_2, RIV17, SCOPUS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 14/10/2019 09:09.
Abstract
Some biological experiments and techniques, especially electron microscopy, require special sample treatments. These treatments usually change the samples and biologist cannot apply different techniques on the very same sample. In this case, it is necessary to have some comparison method to compare different treatments. In the electron microscopy, the heavy metals are used as contrasting chemicals. Question is which contrasting method is the best or which is better for imaging of given samples. Standard method is based on visual comparison and it is user dependent. We propose to measure local contrast and some other values like SNR (Signal-to-Noise Ratio), histograms, intensity profiles on the borders of the object and calculate statistical values for pixels’ intensities.
Abstract (in Czech)
Některé biologické experimenty a techniky, zejména elektronová mikroskopie, vyžadují speciální ošetření vzorku. Tato ošetření obvykle vzorky změní a experimentátor nemůže na stejném vzorku aplikovat různé techniky. V tomto případě je nutné mít nějakou srovnávací metodu ke srovnání různých postupů. V elektronové mikroskopii se těžké kovy používají jako kontrastní chemikálie. Otázkou je, jaká kontrastní metoda je nejlepší, nebo která je vhodnější pro zobrazování daných vzorků. Standardní metoda je založena na vizuálním porovnání a závisí na uživateli. Navrhujeme měřit lokální kontrast a některé další hodnoty, jako je poměr signálu k šumu (SNR), histogramy, profily intenzity na hranicích objektu a vypočítat statistické hodnoty pro intenzity obrazových bodů.
PrintDisplayed: 29/3/2023 03:33